ข่าวประชาสัมพันธ์ September 17, 2021

ART RELIEF FOR COVID-19

ART RELIEF FOR COVID-19

ART RELIEF FOR COVID-19

หมอรพ.จุฬาฯ เตือนภัย อย่ารีบเปิดเมือง-กทม.

หมอรพ.จุฬาฯ เตือนภัย อย่ารีบเปิดเมือง-กทม.

เรียนออนไซต์ 15 พ.ย. หลัง นักเรียนได้วัคซีนครบ หมอรพ.จุฬาฯ เตือนภัย อย่ารีบเปิดเมือง-กทม.

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จาก บจก. มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) เพื่อส่งกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

เต๋า ภูศิลป์ บริจาคเงินให้สภากาชาดไทยในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 ระบาด

เต๋า ภูศิลป์ บริจาคเงินให้สภากาชาดไทยในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 ระบาด

เต๋า ภูศิลป์ บริจาคเงินให้สภากาชาดไทยในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 ระบาด

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ณ ชุมชนวัดคลองเตย และสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา”

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา”

รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 946 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด “โมเดอร์นา” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1 ล้านโดส โดยไม่คิดมูลค่า

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top