ข่าวประชาสัมพันธ์ February 25, 2021

ลาซาด้า  นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ลาซาด้า นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ลาซาด้า ประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยไว้เป็นคลังสำรองช่วงโควิด-19

บริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

บริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน ร่วมกันบริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

บริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

บริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”

สภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2564 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 วัคซีนจะมาเอาอยู่ไหม ในรายการ The Density คุยเน้นประเด็นแน่น ทาง Facebook Live บนเพจ CU Enterprise และ CU Alumni

ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย COVID-19 เผื่อผลิตนวัตกรรมที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ

มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 ให้สภากาชาดไทย

มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 ให้สภากาชาดไทย

ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2563 ให้สภากาชาดไทยโดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้

ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมลงพื้นที่พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้ยากไร้ในโครงการ Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยเหลือผู้ยากไร้ครัวเรือนยากจนใน อ.สหัสขันธ์

บริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19

บริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน ร่วมกันบริจาคโลหิตภายใต้มาตรการป้องกันโรค COVID-19 เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

Go Top