ข่าวประชาสัมพันธ์ September 1, 2021

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รับมอบวัสดุวิทยาศาสตร์ จาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานชันสูตรช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

กลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนงาน 4 ด้านฝ่าวิกฤติโควิด ดูแลด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร 360 องศา

กลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนงาน 4 ด้านฝ่าวิกฤติโควิด ดูแลด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร 360 องศา

กลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนงาน 4 ด้านฝ่าวิกฤติโควิด ดูแลด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร 360 องศา

จัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

จัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บจก. สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นเเนล มอบเงินเพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.จุฬาฯ

การก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

การก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม และคณะร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก รศ.พญ.คุณหญิง อัมพร สุคนธมาน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

ผศ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ และ พญ.ภิญญดา ปัญญาวรานันท์ เพื่อสมทบทุนดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ

โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุน “โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ” ก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยโควิด-19

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

ข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

Go Top