ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทยและการรณรงค์จัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ ณ ทน.ขอนแก่น

โครงการ “Fix it จิตอาสา”

โครงการ “Fix it จิตอาสา”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ร่วมโครงการ “Fix it จิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ต.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดพังงา

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดพังงา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดพังงา

โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.สุโขทัย เปิดโครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เพื่อร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

นายกกิ่งกาชาด  มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ

นายกกิ่งกาชาด มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ

นายกกิ่งกาชาด อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุในพื้นที่

มอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมมอบชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95

รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 จากสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชน

มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชน

ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นผู้แทน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ผวจ.นครราชสีมา รับมอบเนื้อไก่และเนื้อหมู

ผวจ.นครราชสีมา รับมอบเนื้อไก่และเนื้อหมู

ผวจ.นครราชสีมา รับมอบเนื้อไก่และเนื้อหมู จากโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟนครราชสีมา ในการสนับสนุนโรงครัวสภากาชาดไทย นำไปปรุงอาหารให้แก่ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

โรงครัวสภากาชาดไทย

โรงครัวสภากาชาดไทย

CPF โคราช ส่งมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยมอบเนื้อไก่ เนื้อหมู ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนับสนุนโรงครัวสภากาชาดไทยก่อนหน้านี้

Go Top