ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด”

การประชุมการจัดงาน”ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย” ประจำปี 2565

การประชุมการจัดงาน”ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย” ประจำปี 2565

นายเตช บุนนาค เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดงาน ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 โดยมี พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี, ผวจ.อุดรธานี และรองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ ณ วัดธาตุสว่างโนนยาง จ.อุดรธานี

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก และคณะ มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง ในพื้นที่ จ.ตาก

มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพณิชย์ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด  ภาค 12 จ.ตรัง

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 จ.ตรัง

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

มอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมคณะร่วมมอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่พื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

โครงการ“กาชาดใส่ใจให้ที่อยู่” ของสภากาชาดไทย

โครงการ“กาชาดใส่ใจให้ที่อยู่” ของสภากาชาดไทย

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านให้แก่ นางแพ่งศรีสาร ตามโครงการ “กาชาดใส่ใจให้ที่อยู่” ของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก

โครงการจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ

โครงการจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ

โครงการจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาด จ. ชัยนาท พร้อมทีมจักษุแพทย์ รพ.จุฬา ตรวจรักษาพระสงฆ์ ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

กิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี และ รพ.โพธาราม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

กิจกรรมบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ร่วมกับ รพ.โพธาราม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมนราธร ชั้น 4 รพ.โพธาราม

Go Top