ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด”

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567

เหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี และ นายอำเภอเมืองลพบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ

สนง.บริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ส่งมอบบ้าน โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในกลุ่มเปราะบาง ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน จำนวน 26 ชิ้น ณ รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายอำเภอบ้านฉาง รับมอบเงินบริจาค จาก รร.แคนทารี บ้านฉาง เพื่อสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จ.ระยอง

พิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้

พิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้

ผวจ.อ่างทาง พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

โครงการ “HOME & HOPE” การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการ “HOME & HOPE” การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติฯ

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมส่งมอบบ้าน BAM ใน“โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในอำเภอเมืองพิษณุโลก

มอบบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ จ.อุบลราชธานี

มอบบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ จ.อุบลราชธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ตามโครงการฯบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุข พร้อมเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ที่ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ อ.พังโคน จ.สกลนคร

ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนมอบสิ่งของพระราชทาน

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนมอบสิ่งของพระราชทาน

นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทาน ให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย

Go Top