ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด”

มอบเครื่องบริโภคเนื่องในเดือนรอมฎอน

มอบเครื่องบริโภคเนื่องในเดือนรอมฎอน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมมอบเครื่องบริโภคเนื่องในเดือนรอมฎอน แก่เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง ต.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย จากพายุฤดูร้อน

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุฯ

โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ลงพื้นที่ในโครงการ “กาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน” ประจำปี 2564

กิจกรรมทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ

กิจกรรมทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวจังหวัดเลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวจังหวัดเลย

นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวชมจังหวัดเลย ในรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ทางอมรินทร์ทีวี HD34

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชาวเมียนมา

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชาวเมียนมา

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือชาวเมียนมาที่หนีภัยจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

กิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการ

กิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการ

กิ่งกาชาดอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบรถเข็นผู้พิการในตำบลสระตะเคียน

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์ ถุงยังชีพ และเงินสด แก่ผู้ยากไร้ ในตำบลบ้านหลวง

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ พอ.ส.ว. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ออกให้บริการประชาชน

Go Top