ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี แจกเครื่องอุปโภค บริโภคและข้าวกล่อง

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี รับมอบหน้ากากอนามัยจาก กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

ตัวแทนกิ่งกาชาด อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยช่วยชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยช่วยชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยช่วยชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ทำพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563

Go Top