ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์”

การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28

การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ปาฐกถา เรื่อง “35 ปี เส้นทางเอดส์ของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ผ่านร้านขายยาในกทม.เพื่อลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ ลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ผ่านร้านขายยาในกทม.เพื่อลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

นพ.ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1”

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรฯ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรฯ

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะ หลักสูตรการป้องกันส่งต่อและดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับโครงการ “ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” ไว้ในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงประกอบพระกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขนานัปการ

เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง

เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย

Go Top