ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

BEYOND THE STIGMA

BEYOND THE STIGMA

BEYOND THE STIGMA

ครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

ครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

การแข่งขันวิ่งมาราธอนแนวตั้งการกุศลประจำปี 2563 พิชิตยอดตึก 61 ชั้น รายได้จากการจำหน่ายใบสมัครทั้งหมด ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมทบทุนกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

บทความเรื่อง “ยุติเอดส์ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ค้นหา รักษา  ปัองกันแพร่ระบาด”

บทความเรื่อง “ยุติเอดส์ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ค้นหา รักษา ปัองกันแพร่ระบาด”

บทความเรื่อง “ยุติเอดส์ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ค้นหา รักษา ปัองกันแพร่ระบาด”

2 มุมมองแพทย์ “ใช้ยาต้านเอดส์” รักษาโคโรนาไวรัสได้ผลหรือไม่?

2 มุมมองแพทย์ “ใช้ยาต้านเอดส์” รักษาโคโรนาไวรัสได้ผลหรือไม่?

2 มุมมองแพทย์ “ใช้ยาต้านเอดส์” รักษาโคโรนาไวรัสได้ผลหรือไม่?

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

ลงนามความร่วมมือการจัดบริการด้านเอชไอวีฯ

ลงนามความร่วมมือการจัดบริการด้านเอชไอวีฯ

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชนเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี แก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล *

การใช้ PrEP ในผู้มีความเสี่ยง

การใช้ PrEP ในผู้มีความเสี่ยง

ศ.กิตติคุณ.นพ.ประพันธ์ กล่าวถึงกรณีการใช้ PrEP ในผู้มีความเสี่ยง

Go Top