ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์”

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยเหลือการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยเหลือการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มอบรายได้จากการขายบัตรในงาน “เวิร์ด กูร์เมด์ เฟสติวัล” สมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยเหลือการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

เทศกาล“เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล”

เทศกาล“เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล”

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดเทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก “เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล”นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรสมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์

เชิญซื้อบัตรรับประทานการกุศล ช่วยผู้ติดเอดส์ฯ

เชิญซื้อบัตรรับประทานการกุศล ช่วยผู้ติดเอดส์ฯ

เชิญซื้อบัตรรับประทานอาหารมื้อค่ำ เทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก ครั้งที่ 20 รายได้สมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ฯสภากาชาดไทย

ลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

ลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

เชิญซื้อบัตรรับประทานอาหารมื้อค่ำ เทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก ครั้งที่ 20 รายได้สมทบ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย

ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เผยถึงความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบันและการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย

บทความเรื่อง “ลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ราชวิทยาลัยแจงเป้าเหลือ 1%”

บทความเรื่อง “ลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ราชวิทยาลัยแจงเป้าเหลือ 1%”

บทความเรื่อง“ลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ราชวิทยาลัยแจงเป้าเหลือ 1%”

Unleashing community potential to end HIV/Aids

Unleashing community potential to end HIV/Aids

Unleashing community potential to end HIV/Aids

แถลงข่าว “เปิดตัวบริการ Xpress มิติใหม่การให้บริการเอชไอวี”

แถลงข่าว “เปิดตัวบริการ Xpress มิติใหม่การให้บริการเอชไอวี”

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าว “เปิดตัวบริการ Xpress มิติใหม่การให้บริการเอชไอวี” ภายใต้กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Go Top