ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์”

บทความเรื่อง “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรที่รัก เข้าใจ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม”

บทความเรื่อง “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรที่รัก เข้าใจ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม”

บทความเรื่อง “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรที่รัก เข้าใจ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม”

คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจภูมิโควิด-19

คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจภูมิโควิด-19

คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจภูมิโควิด-19 เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน พร้อมจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวี

รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก

รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก

ผศ.พญ.ญิงยุวรีย์ พิชิตโชค ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปิยะ เศวตพิกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. โซนิกซ์ ยูธ 1999 ในโอกาสรับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

ยุติเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ ขอโลกเปิดรับความหลากหลาย

ยุติเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ ขอโลกเปิดรับความหลากหลาย

ยุติเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ ขอโลกเปิดรับความหลากหลาย

พรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

พรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และ ฟ้า-ยงวรี อนิลบล ร่วมแถลงข่าวงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ในฐานะพรีเซนเตอร์วันเอดส์โลกประจำปี 2564

“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์เปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

บทความเรื่อง ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์

บทความเรื่อง ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์

บทความเรื่อง ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์ ขอให้โลกเปิดรับความหลากหลาย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

ผศ. พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค ร่วมแถลงข่าว งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

Go Top