ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์”

ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เผยถึงความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบันและการป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกในประเทศไทย

บทความเรื่อง “ลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ราชวิทยาลัยแจงเป้าเหลือ 1%”

บทความเรื่อง “ลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ราชวิทยาลัยแจงเป้าเหลือ 1%”

บทความเรื่อง“ลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ราชวิทยาลัยแจงเป้าเหลือ 1%”

Unleashing community potential to end HIV/Aids

Unleashing community potential to end HIV/Aids

Unleashing community potential to end HIV/Aids

แถลงข่าว “เปิดตัวบริการ Xpress มิติใหม่การให้บริการเอชไอวี”

แถลงข่าว “เปิดตัวบริการ Xpress มิติใหม่การให้บริการเอชไอวี”

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าว “เปิดตัวบริการ Xpress มิติใหม่การให้บริการเอชไอวี” ภายใต้กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

การบริการ Xpress มิติใหม่แห่งการให้บริการเอชไอวี

การบริการ Xpress มิติใหม่แห่งการให้บริการเอชไอวี

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าวเปิดตัว “การบริการ Xpress มิติใหม่แห่งการให้บริการเอชไอวี”

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

Shunned mum may sue hospital for Bt30 million over false HIV diagnosis

Shunned mum may sue hospital for Bt30 million over false HIV diagnosis

Shunned mum may sue hospital for Bt30 million over false HIV diagnosis

นพ.ประพันธ์ ภานุภาค กล่าวถึง เครื่องมือที่ตรวจเชื้อ HIV

นพ.ประพันธ์ ภานุภาค กล่าวถึง เครื่องมือที่ตรวจเชื้อ HIV

นพ.ประพันธ์ ภานุภาค กล่าวถึง เครื่องมือที่ตรวจเชื้อ HIV ของไทยมีมาตรฐานสากล

ทูตสันถวไมตรี UNAIDS

ทูตสันถวไมตรี UNAIDS

นายแผน วรรณเมธี แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี 2562 ในโอกาส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS วันที่ 3 ก.ค.62

ฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเฝ้าฯ

ฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ เข้าเฝ้าฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาน นำ พญ.แชนนอน เฮเดอร์ พร้อมคณะ เข้าเฝ้าถวายตำแหน่งฑูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ

Go Top