ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ฝึกอบรมและปฐมพยาบาลฯ”

งาน “Sustainability Expo 2023” การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ

งาน “Sustainability Expo 2023” การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ

ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ และ ผศ.ศิริพร พุทธรังษี ร่วมงาน “Sustainability Expo 2023” โดยสภากาชาดไทยได้จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม MOU

สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม MOU

สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับรู้ถึงกฎระเบียบการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ

วันปฐมพยาบาลโลก 2563

วันปฐมพยาบาลโลก 2563

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ เชิญชวนนักเรียน ร่วมส่งเรียงความและวาดภาพระบายสี เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2563

วันปฐมพยาบาลโลก 2563

วันปฐมพยาบาลโลก 2563

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ เชิญชวนนักเรียน ร่วมส่งเรียงความและวาดภาพระบายสี เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2563 (*)

วันปฐมพยาบาลโลก 2562

วันปฐมพยาบาลโลก 2562

เลขาธิการฯ เปิดงาน “วันปฐมพยาบาลโลก 2562” *

วันปฐมพยาบาลโลก

วันปฐมพยาบาลโลก

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เตรียมจัดงานวันปฐมพยาบาลโลก 2562 ภายใต้หัวข้อม “ First aid and excluded people : Addressing Exclusion through first aid” วันที่ 4 ก.ย.62 *

Go Top