ข่าวประชาสัมพันธ์ May 27, 2022

ชวนร่วมบริจาคเงิน“วันอานันทมหิดล” ประจำปี 2565

ชวนร่วมบริจาคเงิน“วันอานันทมหิดล” ประจำปี 2565

ศิลปินแกรมมี่ ชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อรับเข็มที่ระลึกเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ประจำปี 2565

บทความเรื่อง “ลิงกลายเป็นแพะ โรคฝีดาษลิงติดเชื้อจากหนูได้”

บทความเรื่อง “ลิงกลายเป็นแพะ โรคฝีดาษลิงติดเชื้อจากหนูได้”

บทความเรื่อง “ลิงกลายเป็นแพะ โรคฝีดาษลิงติดเชื้อจากหนูได้”

งานแถลงข่าว “ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารสกัดอินนูลินฯ”

งานแถลงข่าว “ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารสกัดอินนูลินฯ”

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสารสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ณ รพ.จุฬาฯ

งาน “108  พันก้าว” ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาฯ

งาน “108 พันก้าว” ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และบุคลากร รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดงาน “108 พันก้าว” ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาฯ ในรูปแบบ Expo in Hospital (onsite) และ online ในวันที่ 30 พ.ค.65 ณ รพ.จุฬาฯ

พิธีพุทธาภิเษก”พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

พิธีพุทธาภิเษก”พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

โครงการ “เดอะ แพลทินัม Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี3”

โครงการ “เดอะ แพลทินัม Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี3”

ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ บมก. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จัดโครงการ “เดอะ แพลทินัม Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี3” ในวันที่ 9 มิ.ย.65 ณ ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

โครงการ“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ครั้งที่ 2

โครงการ“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ครั้งที่ 2

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน เนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ประจำปี 2565

ชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน เนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ประจำปี 2565

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อรับเข็มที่ระลึก เนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ประจำปี 2565

นิทรรศการ “108 พันก้าว”

นิทรรศการ “108 พันก้าว”

รศ.ดร.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมจัดงานนิทรรศการ “108 พันก้าว” ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาฯ ในรูปแบบ Expo in Hospital (onsite) และ online

รศ.ดร.ฉันชายฯ ร่วมทำบุญวันเกิดครบรอบ 56 ปี

รศ.ดร.ฉันชายฯ ร่วมทำบุญวันเกิดครบรอบ 56 ปี

รศ.ดร.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมทำบุญวันเกิดครบรอบ 56 ปี ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ รพ.จุฬาฯ

Go Top