ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด”

กิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023”

กิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023”

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รับมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023” จาก บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

โครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก”

โครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการตามรอยสภานายิกา สภากาชาดไทย “อาสาสมัคร สร้างสรรค์ชุมชนรอดพ้นไข้เลือดออก” และปล่อยขบวน “อาสาสมัครกาชาด เพื่อกาชาด เพื่อชุมชน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย จ.ตราด

บทความเรื่อง : อาการ (ทางการแพทย์)

บทความเรื่อง : อาการ (ทางการแพทย์)

คอลัมน์ : พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : อาการ (ทางการแพทย์)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ณ พระอุโบสถวัดโพธิสมกรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

บทความเรื่อง : มหาวิทยาลัย Cambridge

บทความเรื่อง : มหาวิทยาลัย Cambridge

คอลัมน์ : พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : มหาวิทยาลัย Cambridge

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัย

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัย

ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,199 ถุง จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบให้แก่ผู้ประสบภัยใน จ.ปทุมธานี

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,199 ถุง จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบให้แก่ผู้ประสบภัยใน จ.ปทุมธานี

รับมอบหม้อทอด เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รับมอบหม้อทอด เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คุณธิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.ผจก.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบหม้อทอดจาก บจก.พัฒนาอินเตอร์คูล เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บทความเรื่อง : อังกฤษ 23/9/ – 1/10/2023

บทความเรื่อง : อังกฤษ 23/9/ – 1/10/2023

คอลัมน์ : พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : อังกฤษ 23/9/ – 1/10/2023

บทความเรื่อง:โรคโลหิตจาง (Anemias)

บทความเรื่อง:โรคโลหิตจาง (Anemias)

คอลัมน์ : พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : โรคโลหิตจาง (Anemias)

Go Top