ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู”

รับมอบเครื่องช่วยพยุงเดิน

รับมอบเครื่องช่วยพยุงเดิน

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย และ จิราพร ศรีสอ้าน ผอ.สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบเครื่องช่วยพยุงเดินที่ได้รับการพัฒนาและต่อเติมจากวัสดุต่าง ๆ ฝีมือ ภูมิพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ (ICS) เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท

Go Top