ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”

ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงิน

ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงิน

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ พล.ต.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร

การแข่งขันงานเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิริน RUN&HEART Challenge ครั้งที่ 14

การแข่งขันงานเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิริน RUN&HEART Challenge ครั้งที่ 14

พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธาน แถลงจัดการแข่งขันงานเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิริน RUN&HEART Challenge ครั้งที่ 14 ในวันที่ 17 มีนาคม บริเวณพระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ FUN Run 2 ก.ม. และ Minimarathon 9.6 ก.ม. รายได้ จะนำเงินสมทบทุนในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรได้ตลอด 24 ช.ม. รวมถึงเป็นกองทุนรักษาโรคหัวใจสำหรับผู้ป่วยยากไร้ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมเพจ ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช.-ธพส.

โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช.-ธพส.

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาฯ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) สำนักอนามัย กทม. โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง รพ.มงกุฎวัฒนะ รพ.จุฬาภรณ์ และ รพ.เอสวายเอช (SYH Hospital) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช.-ธพส. ชวนชาวศูนย์ราชการฯ รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Self-Sampling ฟรี “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง เมื่อวันที่ 15-19 ม.ค.67 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี พล.ต.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี พล.ต.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเงินให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเงินให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ มอบเงินให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

Go Top