ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี พล.ต.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี พล.ต.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเงินให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

มอบเงินให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

พล.ต.ท.ชวลิต แสวงพืชน์ มอบเงินให้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

Go Top