รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และบุคลากร รพ.จุฬาฯ ร่วมจัดงาน “108 พันก้าว” ครบรอบ 108 ปี รพ.จุฬาฯ ในรูปแบบ Expo in Hospital (onsite) และ online ในวันที่ 30 พ.ค.65 ณ รพ.จุฬาฯ

2
Share