ข่าวประชาสัมพันธ์ September 29, 2021

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ

Decarbonisation, the SE Asian way

Decarbonisation, the SE Asian way

Decarbonisation, the SE Asian way

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย  ให้กับ รพ.ราชวิถี

ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย ให้กับ รพ.ราชวิถี

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย อาทิ ชุด PPE เครื่องฟอกอากาศ ให้กับ รพ.ราชวิถี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคโควิด-19

มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงิน เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย

มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงิน เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย

บจก. บาโอจิ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงิน เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์

นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์

นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์ จาก กลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

พระราชทานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด

พระราชทานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค นำผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมรับเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธย “สธ”

ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ปลัดกรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค

ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค

ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ส่งมอบโลหิตจากประชาชนที่ร่วมบริจาค ให้กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ

โครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่หนึ่ง 1 ได้”

โครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่หนึ่ง 1 ได้”

กรมทางหลวงนำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่หนึ่ง 1 ได้” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย.64

Go Top