ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลศิริราช”

ศิริราชมูลนิธิรับมอบเงิน เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

ศิริราชมูลนิธิรับมอบเงิน เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิรับมอบเงิน จำนวน 180,000 บาท จาก ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร ผอ.สำนักกรรมการผู้จัดการ โอซีซี เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 50 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 51 ที่ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ รพ.ศิริราช

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการ ศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช

ผู้บริหารเอส แอนด์ พีฯ มอบเงินบริจาค

ผู้บริหารเอส แอนด์ พีฯ มอบเงินบริจาค

คุณภัทรา ศิลาอ่อน และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้บริหารเอส แอนด์ พีฯ มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท จากคอนเสิร์ตการกุศล “S&P 50th Anniversary Happy Stories Continue” ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ

คอนเสิร์ตการกุศล”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

คอนเสิร์ตการกุศล”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

คุณวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. หารือร่วมกับ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา และ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE” สมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ รพ.ศิริราช

รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19

รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็ก รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19 อันตรายในเด็กเล็กที่ติดเชื้อโดยยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ก่อให้เกิดภาวะที่ตามมาคือ โรคมิซซี (MIS-C) รุนแรง หรือ Long COVID หายช้า

รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็ก รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงิน

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงิน

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 202,000 บาท ให้กับมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.ศิริราช

งานวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ.2566

งานวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ.2566

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล เป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ.2566 “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

มอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

มอบเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

คุณภัทรา ศิลาอ่อน มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ให้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์, ประเวศ วุฒิไรวา และ เกษสุดา ไรวา ร่วมในพิธีด้วย ที่โรงพยาบาลศิริราช

มอบเงินบริจาค ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

มอบเงินบริจาค ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงิน จำนวน 180,000 บาท จาก ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบกองทุน กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 50 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 51 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช

Go Top