ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลศิริราช”

มอบเงินบริจาค สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

มอบเงินบริจาค สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด พร้อมคณะฯ มอบเงินบริจาค 900,000 บาท สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยมี รศ.ดร.นพ.ยงยุทธศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

การสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

การสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

คุณรัตนา จันทร์พิทักษ์ มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลเพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช มี รศ.พญ.นันทกร ทองแตง และ ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ เข้าร่วม ที่ รพ.ศิริราช

คอนเสิร์ต”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

คอนเสิร์ต”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หรือ CI ผู้จัดงานคอนเสิร์ต “เฉลียง Rare Item RESTAGE” พร้อมด้วย ศิลปิน เดินทาง มอบเงินบริจาคร่วมสมทบกองทุน กายอุปกรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุลคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็น ผู้รับมอบ

ศิริราชมูลนิธิรับมอบเงิน เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

ศิริราชมูลนิธิรับมอบเงิน เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิรับมอบเงิน จำนวน 180,000 บาท จาก ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร ผอ.สำนักกรรมการผู้จัดการ โอซีซี เพื่อสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 50 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 51 ที่ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ รพ.ศิริราช

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 170 (3/2566) โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการ ศิริราชมูลนิธิ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช

ผู้บริหารเอส แอนด์ พีฯ มอบเงินบริจาค

ผู้บริหารเอส แอนด์ พีฯ มอบเงินบริจาค

คุณภัทรา ศิลาอ่อน และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้บริหารเอส แอนด์ พีฯ มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท จากคอนเสิร์ตการกุศล “S&P 50th Anniversary Happy Stories Continue” ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ

คอนเสิร์ตการกุศล”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

คอนเสิร์ตการกุศล”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

คุณวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. หารือร่วมกับ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา และ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “เฉลียง Rare Item RESTAGE” สมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ รพ.ศิริราช

รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19

รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็ก รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19 อันตรายในเด็กเล็กที่ติดเชื้อโดยยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ก่อให้เกิดภาวะที่ตามมาคือ โรคมิซซี (MIS-C) รุนแรง หรือ Long COVID หายช้า

รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็ก รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงิน

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาคเงิน

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 202,000 บาท ให้กับมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.ศิริราช

Go Top