ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

งานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “SIRISINLAPIN Meta Art for Life”

งานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “SIRISINLAPIN Meta Art for Life”

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “SIRISINLAPIN Meta Art for Life” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

แถลงข่าวการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์

แถลงข่าวการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์

บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการและขั้นตอนการบริจาคสะสมภาพวาดฝีพระหัตถ์ 9 เฉดสีมงคล จาก 9 ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

บทความเรื่อง “ทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

บทความเรื่อง “ทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

บทความเรื่อง “ทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

บทความเรื่อง “มูลนิธิจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี”

บทความเรื่อง “มูลนิธิจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี”

บทความเรื่อง “มูลนิธิจุฬาภรณ์ สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี ชวนคนไทยสร้างกุศล สานต่อภารกิจของมูลนิธิฯ ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ด้อยโอกาส”

โครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

โครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

รพ.จุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

แถลงข่าว “ความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการฯ”

แถลงข่าว “ความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการฯ”

บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการและขั้นตอนการบริจาคสะสมภาพวาดฝีพระหัตถ์

โครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

โครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

รพ.จุฬาภรณ์ จัดโครงการ “Happy Heart Connect เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรง”

กิจกรรม”ดนตรีสร้างความสุขให้ผู้ป่วย”

กิจกรรม”ดนตรีสร้างความสุขให้ผู้ป่วย”

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงาน “กิจกรรมดนตรีสร้างความสุขให้ผู้ป่วย” เพื่อเสริมสร้างความเอื้ออาทรให้แก่คนไข้และผู้สูงอายุ

ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life

ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รพ.จุฬาภรณ์

รพ.จุฬาภรณ์ ชวนร่วมบริจาคเงิน

รพ.จุฬาภรณ์ ชวนร่วมบริจาคเงิน

รพ.จุฬาภรณ์ ชวนร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

Go Top