ข่าวประชาสัมพันธ์ April 30, 2020

อาสามาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ในสถานการณ์โควิด-19

อาสามาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ในสถานการณ์โควิด-19

เสนาส้วม-สุขพัฒน์ อาสามาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ในสถานการณ์โควิด-19

ศูนย์การค้าโรบินสัน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

ศูนย์การค้าโรบินสัน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ่อวิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด PPE ให้ รพ.สมเด็จฯ

นักขี่ม้าทีมชาติไทย มอบอาหารและหน้ากากอนามัย ให้ รพ. จุฬาฯ

นักขี่ม้าทีมชาติไทย มอบอาหารและหน้ากากอนามัย ให้ รพ. จุฬาฯ

“มิ้น” อาริย์ณัฐฏฐา ชวตานนท์ นักขี่ม้าทีมชาติไทย ร่วมบริจาคอาหารและหน้ากากอนามัยที่ รพ. จุฬาฯ

รถแท็กซี่สาธารณะภายใต้ชื่อแค็บบ์พร้อมพนักงานขับรถที่รพ.จุฬาฯ

รถแท็กซี่สาธารณะภายใต้ชื่อแค็บบ์พร้อมพนักงานขับรถที่รพ.จุฬาฯ

บริษัท เอเชียแค็บ จำกัด ส่งรถแท็กซี่สาธารณะภายใต้ชื่อแค็บบ์พร้อมพนักงานขับรถที่รพ.จุฬาฯ เพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัท เมืองไทย  บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เมืองไทย บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19

ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19” แก่ รพ.จุฬาฯ

ดูแลสุขภาพจิต ช่วง “โควิด-19 ระบาด”

ดูแลสุขภาพจิต ช่วง “โควิด-19 ระบาด”

ดูแลสุขภาพจิต ช่วง “โควิด-19 ระบาด”

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้ รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้ รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

กลุ่มบริษัท TCP ขนส่ง “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ ให้ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มบริษัท “สตาร์มาร์ค” จัดทำระบบห้องปลอดเชื้อ ให้ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มบริษัท “สตาร์มาร์ค” จัดทำระบบห้องปลอดเชื้อ ให้ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มบริษัท “สตาร์มาร์ค” จัดทำระบบห้องปลอดเชื้อ ให้ รพ.จุฬาฯ

Go Top