ข่าวประชาสัมพันธ์ “ข่าวการช่วยเหลืออื่นๆ”

มอบเงินบริจาค สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

มอบเงินบริจาค สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด พร้อมคณะฯ มอบเงินบริจาค 900,000 บาท สนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยมี รศ.ดร.นพ.ยงยุทธศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

การสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

การสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

คุณรัตนา จันทร์พิทักษ์ มอบเงิน 10 ล้านบาท ให้ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลเพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช มี รศ.พญ.นันทกร ทองแตง และ ผศ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ เข้าร่วม ที่ รพ.ศิริราช

คอนเสิร์ต”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

คอนเสิร์ต”เฉลียง Rare Item RESTAGE”

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หรือ CI ผู้จัดงานคอนเสิร์ต “เฉลียง Rare Item RESTAGE” พร้อมด้วย ศิลปิน เดินทาง มอบเงินบริจาคร่วมสมทบกองทุน กายอุปกรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุลคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็น ผู้รับมอบ

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณกัญจนา ศิลปอาชา มอบเงิน 16 ล้านบาท ในโอกาสครบรอบเดือนเกิดให้ ศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา และ วราวุธ ศิลปอาชา มาร่วมในพิธีด้วย ที่โรงพยาบาลรามา

มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

คุณลี่ลั้ง เศวตสมภพ และครอบครัว มอบเงิน 11,000,000 บาท ในนามบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี มี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ รพ.รามาธิบดี

นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ Nutrimax

นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ Nutrimax

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดี และ ผศ.ดร.พญ.ปองทอง ปูรานิธี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เยี่ยมชมบูธ บมจ. ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น โชว์นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ Nutrimax

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รศ.พญ.ประไพ สุเทวีบุรี มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่ ศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

มอบเงิน สมทบสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

มอบเงิน สมทบสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

คุณหญิงแจ่มใส-กัญจนา-วราวุธ ศิลปอาชา และสิรินทร์วดี เลขวัต มอบเงิน 16,000,000 บาท สมทบสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

รับมอบเงินจาก ครอบครัวเพทายบรรลือ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รับมอบเงินจาก ครอบครัวเพทายบรรลือ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงิน 10,000,000 บาท จาก ครอบครัวเพทายบรรลือ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดสร้างอาคาร รพ.รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทุนภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่สำนักงานคณบดี

ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงิน

ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงิน

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ พล.ต.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร

Go Top