ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานกลาง”

ศูนย์ราชการุณย์ฯ จัดโปรโมชั่นลดค่าห้องพัก

ศูนย์ราชการุณย์ฯ จัดโปรโมชั่นลดค่าห้องพัก

ศูนย์ราชการุณย์ฯ จัดโปรโมชั่นลดค่าห้องพัก 30 % ตลอดเดือนสิงหาคม 2562 *

TRAVEL SCRAPBOOK : NOT WHAT IT SEEMS

TRAVEL SCRAPBOOK : NOT WHAT IT SEEMS

TRAVEL SCRAPBOOK : NOT WHAT IT SEEMS

เชิญชวนเข้าพักตากอากาศ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จ.ตราด

เชิญชวนเข้าพักตากอากาศ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จ.ตราด

เชิญชวนเข้าพักตากอากาศที่ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชวนเที่ยวศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จ.ตราด

นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา เชิญชวนท่องเที่ยว ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ศูนย์ราชการุณย์ ชวนท่องเที่ยว เขาล้าน จ.ตราด

ศูนย์ราชการุณย์ ชวนท่องเที่ยว เขาล้าน จ.ตราด

นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ชวนท่องเที่ยวศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบปุ๋ยเคมีตราหัววัว-คันไถ ให้สภากาชาดไทย

Building housing for seniors requires rethink of priorities

Building housing for seniors requires rethink of priorities

Building housing for seniors requires rethink of priorities

ศาลาราชการุณย์ฯ

ศาลาราชการุณย์ฯ

บทความ เรื่องศาลาราชการุณย์ มนุษยธรรมไร้พรมแดน

Go Top