ข่าวประชาสัมพันธ์ June 29, 2022

ร่วมบริจาคโลหิต “เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก”

ร่วมบริจาคโลหิต “เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก”

ผู้บริหารและพนักงาน บมจ. ทีคิวอาร์ ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก “give blood and save a life จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

โครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

โครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 65 ในวันที่ 29 มิ.ย. 65 ณ บริเวณสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

ผศ.นพ.โอภาสฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและเยาวชน

ผศ.นพ.โอภาสฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและเยาวชน

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ โพสต์เฟซบุ๊ก กรณีผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและเยาวชน โดยมีการเปิดเผยตัวเลขที่เด็กเสพกัญชาแล้วมีผลต่อจิตประสาทในช่วงอายุตั้งแต่ 3 – 17 ปี จำนวน 6 ราย

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564

สนง.คกก.กาชาดระหว่างประเทศประจำภูมิภาค (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมประชุมระดับโลก

สนง.คกก.กาชาดระหว่างประเทศประจำภูมิภาค (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมประชุมระดับโลก

สนง.คกก.กาชาดระหว่างประเทศประจำภูมิภาค (กรุงเทพฯ) เข้าร่วมหารือการประชุมระดับโลก เรื่อง สุขภาพในสถานกักกันตัว ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทำงานร่วมกัน

โครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

โครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 65 ในวันที่ 29 มิ.ย. 65 ณ บริเวณสุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

รับมอบเงินจาก บมจ.คิวทีซีเอนเนอร์ยี่

รับมอบเงินจาก บมจ.คิวทีซีเอนเนอร์ยี่

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ.คิวทีซีเอนเนอร์ยี่ สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย เพื่อนำไปขยายพื้นที่เพิ่มเติมและเชื่อมโครงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร.) รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ เปิดให้บริการทดสอบเกมฝึกสมอง

รพ.จุฬาฯ เปิดให้บริการทดสอบเกมฝึกสมอง

รพ.จุฬาฯ เปิดให้บริการทดสอบเกมฝึกสมองสำหรับเด็กสมาธิสั้น ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม กลุ่มที่มีอาการหลงลืม เพื่อรับการฝึกสมองที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกสมอง รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ วิจัยเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง

รพ.จุฬาฯ วิจัยเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง

รพ.จุฬาฯ ร่วมกับ บจก. อินทรอนิคส์ วิจัยเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง เพื่อช่วยลดการนำเข้าเครื่องช่วยหายใจจากต่างประเทศ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐกว่า 75 ล้านบาท

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Go Top