ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล”

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

ผวจ.สตูล พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเปิด“กิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ”

งานเลี้ยงเกษียณ บุคลากรสภากาชาดไทย

งานเลี้ยงเกษียณ บุคลากรสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย ณ รร.แมนดาริน*

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย

งานเลี้ยงเกษียณฯ สภากาชาดไทย ปี 2562

งานเลี้ยงเกษียณฯ สภากาชาดไทย ปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

สถานเสาวภาฯ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สถานเสาวภาฯ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สถานเสาวภาฯ เปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Go Top