ข่าวประชาสัมพันธ์ “ข่าวสด”

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จัดตั้ง“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จ.นราธิวาส (*)

Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว Mask for Blood Heroโครงการ “Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ณ ห้องจุมภฏ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตฯ

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการในพื้นที่ อ.พนมสารคาม

รับมอบโลหิตจำนวน 10 ล้านซ๊ซี

รับมอบโลหิตจำนวน 10 ล้านซ๊ซี

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิตจำนวน 10 ล้านซ๊ซี จาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1

นพ.ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะหลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี รุ่นที่ 1”

เสด็จไปทรงเปิด สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ

เสด็จไปทรงเปิด สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิด สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงเรือลอกวัชพืชในแม่น้ำแม่กลอง ณ ถนนสายกาญจนบุรี-ด่านมะขามเตี้ย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กาชาดอินโดนีเซีย

กาชาดอินโดนีเซีย

กาชาดอินโดนีเซีย เตือนภัยวิกฤตสุขภาพโควิด-19 ในอินโดนีเซีย เสี่ยงตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้

Go Top