ข่าวประชาสัมพันธ์ “ข่าวสด”

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562*

รพ.จุฬาฯ สนับสนุนโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”

รพ.จุฬาฯ สนับสนุนโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”

รพ.จุฬาฯ สนับสนุนโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

บูธเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) งานกาชาด ประจำปี 2562

บูธเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) งานกาชาด ประจำปี 2562

ดร.คฑา ชินบัญชร เป็นประธานร้านอาสากาชาด 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ บูธเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ในงานกาชาด ประจำปี 2562

MCM Christmas Charity นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

MCM Christmas Charity นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

บริษัท พีพีแกรม จำกัด จัดงาน MCM Christmas Charity นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

แถลงข่าวงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ

แถลงข่าวงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ

ผวจ.ขอนแก่น แถลงข่าวจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-10 ธ.ค. 62

เปิดคูหา“เพลินพาณิชย์”งานกาชาด ประจำปี 2562

เปิดคูหา“เพลินพาณิชย์”งานกาชาด ประจำปี 2562

วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เปิดคูหา“เพลินพาณิชย์” ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี

งานวันเบาหวานโลก

งานวันเบาหวานโลก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคล

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคล

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2563

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2563

รพ.จุฬาฯ เชิญชวนร่วมประกวดในโครงการผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พ.ย.62 ที่ชั้น G อาคาร ภปร.

Go Top