ข่าวประชาสัมพันธ์ “ไทยโพสต์”

โครงการ“เมืองไทยปันความสุข”

โครงการ“เมืองไทยปันความสุข”

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จัดโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” เพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19

รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็ก รพ.ศิริราช กล่าวถึงความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กว่า โควิด-19 อันตรายในเด็กเล็กที่ติดเชื้อโดยยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ก่อให้เกิดภาวะที่ตามมาคือ โรคมิซซี (MIS-C) รุนแรง หรือ Long COVID หายช้า

รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เด็ก รพ.ศิริราชฯ กล่าวถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ร่วมเปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้การระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อระดมทุนทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ และร่วมเปิดละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โถงชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท

กิจกรรม “Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์”

กิจกรรม “Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์”

กระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์คลินิก ดร.แพทย์หญิง นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม “Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์”

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์สูจิบัตรและแผ่นพับแผนผังงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 รับมอบ ที่สำนักงานจัดหารายได้

รับมอบพลาสเตอร์ปิดแผล

รับมอบพลาสเตอร์ปิดแผล

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบ พลาสเตอร์ปิดแผล จาก บจก.พรอมิส (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย ณ สนง.จัดหารายได้

มอบเงินบริจาค ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

มอบเงินบริจาค ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิก ศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงิน จำนวน 180,000 บาท จาก ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบกองทุน กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้ ในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบ 50 ปี และกำลังจะก้าวเข้าสู่ปี 51 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช

งานประมูลการกุศล“The Iconic Treasure 2023”

งานประมูลการกุศล“The Iconic Treasure 2023”

บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น จัดงานประมูลการกุศล “The Iconic Treasure 2023” เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี”

มอบเงินสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

มอบเงินสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช

คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาผู้สูงอายุอย่างครบวงจร รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรองผู้มีอุปการคุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

Go Top