ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ดวงตา”

วันศูนย์ดวงตา ประจำปี 2565

วันศูนย์ดวงตา ประจำปี 2565

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาฯ ประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยเหลือภารกิจของศูนย์ดวงตาฯ ณ ห้องราชมณเฑียร ร.ร.มณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

วันศูนย์ดวงตา ประจำปี 2565

วันศูนย์ดวงตา ประจำปี 2565

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม เนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาฯ ประจำปี 2565 พร้อมมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยเหลือภารกิจของศูนย์ดวงตาฯ ณ ห้องราชมณเฑียร ร.ร.มณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ  

เปิดโครงการ “เป็นบุญตา”

เปิดโครงการ “เป็นบุญตา”

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ผศ.พญ.ลลิตา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเปิดโครงการ “เป็นบุญตา” รณรงค์เชิญชวนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย    

บทความเรื่อง “บริจาคดวงตาทำกันอย่างไร เราบริจาคได้ไหม”

บทความเรื่อง “บริจาคดวงตาทำกันอย่างไร เราบริจาคได้ไหม”

บทความเรื่อง “บริจาคดวงตาทำกันอย่างไร เราบริจาคได้ไหม”

สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

สาวพิการ บริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

บุญกุศลใหญ่ “น้องทีน” ชวนแม่ไปบริจาคอวัยวะ-ดวงตาครั้งสุดท้ายก่อนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

จากวันพระ..ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล

จากวันพระ..ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการ “จากวันพระ..ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

โครงการ“จากวันพระถึงวันพ่อ”

โครงการ“จากวันพระถึงวันพ่อ”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการ “จากวันพระถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 11” ณ วัดพระราม 9

โครงการ“จากวันพระถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ”

โครงการ“จากวันพระถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการ “จากวันพระถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 11” ณ วัดพระราม 9

สภากาชาดไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจากวันพระ-วันพ่อ

สภากาชาดไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจากวันพระ-วันพ่อ

สภากาชาดไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจากวันพระ-วันพ่อ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

Go Top