ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานอาสากาชาด”

รับมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ไอวี่โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที

รับมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ไอวี่โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที

ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล รับมอบกล่องบรรจุภัณฑ์ไอวี่ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยูเอชที จากบริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ในโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

ร่วมสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ร่วมสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ธนาคารกรุงไทย เชิญชวนลูกค้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับ QR e-Donation สำหรับสแกนเงินบริจาคผ่าน Krungthai NEXT หรือ โมบายแบงกิ้งของทุกธนาคาร ร่วมสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เต็ดตรา แพ้ค ฉลอง 40 ปี มุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ฉลอง 40 ปี เต็ดตรา แพ้ค รักษ์โลก ย้ำจุดยืนมุ่งมั่นสู่บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต โดยได้รวบรวมและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตแผ่นหลังคาใน “โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ดอยคำส่งมอบกล่องยูเอชทีที่ร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้แบรนด์ดอยคำ ให้โครงการ “หลังคาเขียว” มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รับมอบเงินจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่ประชาชนร่วมบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคให้สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคให้สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย

มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย

บจก.เอพี ฮอนด้า มอบจักรยานยนต์เป็นรางวัลในกิจกรรมของสภากาชาดไทย ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ซีพี ออลล์ มอบเงินที่ประชาชนบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

Go Top