ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานอาสากาชาด”

กิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023”

กิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023”

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รับมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม“เดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023” จาก บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ณ พระอุโบสถวัดโพธิสมกรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัย

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบภัย

ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,199 ถุง จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบให้แก่ผู้ประสบภัยใน จ.ปทุมธานี

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน

พิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผู้ว่าฯ จ.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,199 ถุง จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบให้แก่ผู้ประสบภัยใน จ.ปทุมธานี

รับมอบหม้อทอด เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รับมอบหม้อทอด เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คุณธิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.ผจก.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบหม้อทอดจาก บจก.พัฒนาอินเตอร์คูล เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิ และข้าราชการประจำวังเทเวศร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่วัดอรุณราชวรารมฯ

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ได้รับจากการบริจาคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัยในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปธ.กก.บห.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิ และข้าราชการประจำวังเทเวศร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่วัดอรุณราชวรารามฯ

โครงการ “ป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี พ.ศ.2566”

โครงการ “ป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี พ.ศ.2566”

เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก จัด “โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” เพื่อให้ความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเสนานุเคราะห์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงอุทิศองค์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงอุทิศองค์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงอุทิศองค์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

Go Top