ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานอาสากาชาด”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา สนง.อาสากาชาด

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.นครราชสีมา พร้อมคณะ เยี่ยมโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังภัยพิบัติ ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา

หลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

หลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมหลักสูตรบริหารจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เตรียมการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ประชาชนจากพายุโนอึล

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและอุทกภัย ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลช่อแฮ และ วัดน้ำกลาย

บทความเรื่อง “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม หมุนเวียนทรัพยากรสร้างสังคม”

บทความเรื่อง “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม หมุนเวียนทรัพยากรสร้างสังคม”

บทความเรื่อง “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม หมุนเวียนทรัพยากรสร้างสังคม”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานให้กำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานให้กำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานให้กำลังใจ โอกาสผู้ต้องขัง เรือนจำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

โรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำรถประกอบอาหารลงพื้นที่ ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เต็ดตรา แพ้ค” รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม ต่อยอด เป็น “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” รายได้สมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Go Top