ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานอาสากาชาด”

เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบโควิด-19

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19

เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กล่องเครื่องดื่มกับโครงการหลังคาสีเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เสด็จทรงร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Campaign makes recycling fun and easy

Campaign makes recycling fun and easy

Campaign makes recycling fun and easy

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู

รองปธ.คณะกก.ที่ปรึกษา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามเอ็มโอยู “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำ”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จัดเอ็มโอยูตั้งเครื่องโทรมาตรแจ้งเตือนอุทกภัย

Go Top