ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานอาสากาชาด”

เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จฯไปทรงติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ชุมชนเฝ้าระวังเพื่อนพึ่งพา

ชุมชนเฝ้าระวังเพื่อนพึ่งพา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงติดตามงานโครงการ “ชุมชนเฝ้าระวังเพื่อนพึ่งพา” ณ จ.นครศรีธรรมราช

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงเป็นประธาน “งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี” *

ชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเยี่ยมชุมชนเตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 79 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 79 ปี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 79 ปี

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาฯ

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาฯ

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจผ่านมูลนิธิอาสาฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจผ่านมูลนิธิอาสาฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาฯ

มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาฯ

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

“บทความเรื่อง”

“บทความเรื่อง”

บทความเรื่อง “เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน เราคือเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศและร่วมสังคมโลก”

มอบผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

มอบผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

Go Top