ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานอาสากาชาด”

ประทานชื่ออาคารอนุรักษ์ เพื่อมอบให้เป็นที่ทำการมูลนิธิอาสาฯ

ประทานชื่ออาคารอนุรักษ์ เพื่อมอบให้เป็นที่ทำการมูลนิธิอาสาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานชื่ออาคารอนุรักษ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี เพื่อมอบให้เป็นที่ทำการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ

เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

Greenroof

Greenroof

Greenroof

เตรียมจัดงาน “Beach Polo Hua Hin 2022”

เตรียมจัดงาน “Beach Polo Hua Hin 2022”

คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ และ คุณฮาราล ลิงค์ เตรียมจัดงาน “Beach Polo Hua Hin 2022” เพื่อสมทบทุน “Princess Pa’s Nabha Project” ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในวันที่ 9 เม.ย.65 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน

พิธีทำบุญที่ทำการใหม่มูลนิธิอาสาฯ

พิธีทำบุญที่ทำการใหม่มูลนิธิอาสาฯ

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญ ณ ที่ทำการใหม่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์ ถนนเพชรบุรี

งาน“รวมใจภักดิ์รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3

งาน“รวมใจภักดิ์รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้พลเอก มจ.เฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ทรงเปิดงาน “รวมใจภักดิ์รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3 ในการนี้ที่ปรึกษาสมาคมนิยมไทยถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

งาน“รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3

งาน“รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3

พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3 ในการนี้ นายพรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษาสมาคมนิยมไทย ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พายามยาก สภากาชาดไทย

จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาฯ

จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธนคารกรุงศรีอยุธยา ชวนร่วมบริจาคและสมทบทุนจัดทำถุงยังชีพจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย  

จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาฯ

จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ประกอบอาหารปรุงสำเร็จช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประกอบอาหารปรุงสำเร็จช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

Go Top