ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานอาสากาชาด”

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ

“ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ

เต็ดตรา แพ้ค ต่อยอดรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว แปลงเป็นกล่องใส่ “ผลิตภัณฑ์พึ่งพา” นำรายได้ฟื้นฟูภัยพิบัติ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

บทความ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงไทย เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บมจ.ไทยประกันชีวิต มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนาแบบโซลาร์เซลล์ พร้อมชุดอุปกรณ์ ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

บทความเรื่อง  พัชรธรรม…น้องถวายเป็นราชกุศล

บทความเรื่อง พัชรธรรม…น้องถวายเป็นราชกุศล

บทความเรื่อง พัชรธรรม…น้องถวายเป็นราชกุศล…เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (บทสนทนากับอดีตผู้ต้องขังในเรือนจำฯ)

มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนา ให้แก่โครงการพัชรธรรม ตามแนวทางพระราชดำริ ในเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สานต่อพระดำริ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 80 ปี”

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ

โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ เตือนภัยน้ำท่วมป่าต้นน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สานต่อพระดำริ

Go Top