ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักเลขาธิการ”

ร่วมส่งมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ร่วมส่งมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

นายเตช บุนนาค ร่วมส่งมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาเสี้ยววงเดือนแดงลิเบีย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของลิเบีย โดยมี Ms. Caroline Holt เป็นผู้รับมอบ

ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี

ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี

นายเตช บุนนาค ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี จำนวน 1 ล้านโดส ให้หญิงไทยอายุ 11-20 ปี โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธาน

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

นายเตช บุนนาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค นำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำราชอาณาจักรไทย และคู่สมรส และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ ให้การต้อนรับ น.ส.เซซิเลีย  ฮีเมเนช ดามารี

เลขาธิการฯ ให้การต้อนรับ น.ส.เซซิเลีย ฮีเมเนช ดามารี

นายเตช บุนนาค ให้การต้อนรับและรับรองอาหารค่ำแก่ นางสาวเซซิเลีย ฮีเมเนช ดามารี นักกฎหมายและอดีตผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

นายเตช บุนนาค นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โครงการ”ฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ”

โครงการ”ฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หัวข้อสกู๊ปข่าว : 130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม

หัวข้อสกู๊ปข่าว : 130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม

หัวข้อสกู๊ปข่าว : 130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม

เลขาธิการฯ กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2566

เลขาธิการฯ กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2566

เตช บุนนาค กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2566 เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล และสามารถเข้าถึงความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแผนการบริหารองค์กรให้มีความพร้อมปรับตัวแบบ New Normal ให้เข้ากับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21

รับมอบเงินบริจาค ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

รับมอบเงินบริจาค ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือผ่านสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกี และสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร

Go Top