ข่าวประชาสัมพันธ์ “สยามรัฐ”

โครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

โครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563

ส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.จุฬาฯ

ส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.จุฬาฯ

บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2563 เดินหน้าส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.รัฐ และเอกชน

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต 15

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

“วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

“วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค เปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

งานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”

งานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ รพ.จุฬาฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ  พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

Go Top