ข่าวประชาสัมพันธ์ “สยามรัฐ”

บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายกกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.ห้วยคต มอบหมายให้นายอำเภอห้วยคตพร้อมคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย

ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย

ศูนย์บริการโลหิตฯ เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) เพื่อรองรับผู้บริจาคโลหิตในเขต อ.เมืองนนทบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมฝึกซ้อมท่ารำของชาวศรีสะเกษ ในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร  “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการ “มอบบ้านสุขใจ” ให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.บางกระเจ้า จ.สมุทรสาคร

สภากาชาดไทย  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุท่อก๊าซระเบิด

สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุท่อก๊าซระเบิด

สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกตัญญูและสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุท่อก๊าซระเบิด

บริจาคโลหิต ในโครงการ PFP Give Blood Save Life 1 คนให้มอบคุณค่า 3 ชีวิต

บริจาคโลหิต ในโครงการ PFP Give Blood Save Life 1 คนให้มอบคุณค่า 3 ชีวิต

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ PFP Give Blood Save Life 1 คนให้มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2 ประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.แปลงยาว

กิจกรรม “Blood Hero ภูมิใจในสายเลือดฮีโร่”

กิจกรรม “Blood Hero ภูมิใจในสายเลือดฮีโร่”

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ จัดกิจกรรม “Blood Hero ภูมิใจในสายเลือดฮีโร่” โดยเชิญชวนพนักงานกลุ่มเซ็นทรัลและประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

Go Top