ข่าวประชาสัมพันธ์ “มิติหุ้น”

รับมอบเงินบริจาคจาก บลจ.กรุงศรี

รับมอบเงินบริจาคจาก บลจ.กรุงศรี

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บลจ.กรุงศรี เพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19”

นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์ จาก กลุ่มบริษัท ปตท.

นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์ จาก กลุ่มบริษัท ปตท.

นายเตช บุนนาค รับมอบยาฟาวิพิราเวียร์และยาเรมเดซิเวียร์ จาก กลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ และบริษัทในเครือ เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ

โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุน “โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ” ก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยโควิด-19

อาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

อาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน เพื่อสมทบกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน เพื่อสมทบกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี เพื่อสมทบกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน

รับมอบห้องความดันลบ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

รับมอบห้องความดันลบ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19

รศ.นพ.ดร.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รับมอบห้องความดันลบ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 จาก บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบเงินบริจาค

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบเงินบริจาค

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบเงินบริจาคจาก กลุ่มบริษัท เอสอี บิซ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บมจ. ช.การช่าง

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บมจ. ช.การช่าง

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บมจ. ช.การช่าง เพื่อสนับสนุนก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย COVID-19

มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง ระบบอัตโนมัติ

มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง ระบบอัตโนมัติ

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องสั่นปอดความถี่สูง ระบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top