ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานจัดหารายได้”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก สมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก สมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก สมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ตัวแทนคณะนักศึกษา วปอ.2546 เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ

รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋องและเครื่องวัดความดันโลหิต

รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋องและเครื่องวัดความดันโลหิต

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋อง และเครื่องวัดความดันโลหิต จาก นายพงศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินจากครอบครัวศรีชวาลา เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ตัวแทนคณะนักศึกษา วปอ.2546 เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ เพื่อสนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

Go Top