ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานจัดหารายได้”

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก คุณหนึ่ง รุ่งโรจน์ธนกุล เพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

กิจกรรม “ทำดี 20 ปี BLS”

กิจกรรม “ทำดี 20 ปี BLS”

บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง จัดกิจกรรม “ทำดี 20 ปี BLS” มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ แม่ชีช้อย มณีขาว เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

สภากาชาดไทย จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระ 96 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้ชื่องาน “สานศิลป์ สีสัน ปันบุญ สมทบทุนช่วยกาชาด” ครั้งที่ 24

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ในโครงการ “Chevron Humankind เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม” เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์ ทาง www.งานกาชาด.com ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลังทำดีคูนสาม”

Go Top