ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานจัดหารายได้”

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

มจธ. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

มจธ. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานจัดงานกิจกรรมกาชาดสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานจัดงานกาชาดสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย  

งาน “AIA One Billion Trail 2022”

งาน “AIA One Billion Trail 2022”

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เชิญชวนสมัครงานวิ่งเทรล ในงาน “AIA One Billion Trail 2022” เพื่อนำรายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 3 -4 ธ.ค. 65 ณ จังหวัดเชียงใหม่

SEEKING PEACE

SEEKING PEACE

SEEKING PEACE

รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก Mr.Goh Soo Sing เพื่อจัดซื้อเครื่องแพทย์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มอบเงินจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงินจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย

กิจกรรม “Toyota Live Alive run 2022…Run to Fight for a Better Future วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า”

กิจกรรม “Toyota Live Alive run 2022…Run to Fight for a Better Future วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า”

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “Toyota Live Alive run 2022…Run to Fight for a Better Future วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า” พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย

Go Top