ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานจัดหารายได้”

มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย

มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบ

การออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

การออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าฯ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาดประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปี 8

สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปี 8

สภากาชาดไทยร่วมกิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปี 8 พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนบริจาค 50 บาท รับกระเป๋าผ้าและรับหน้ากากผ้าฟรี

ของรางวัลงานกาชาด

ของรางวัลงานกาชาด

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัลประจำปี 2563 ให้แก่สภากาชาดไทย จากรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ช่วยด้วยฉันติดกับดักการพนัน

ช่วยด้วยฉันติดกับดักการพนัน

ช่วยด้วยฉันติดกับดักการพนัน

“กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”

“กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”

นิว-จิ๋ว ประสานพลังเสียงบนเวที “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46”โดยรายได้บำรุงสภากาชาดไทย

มอบเงินการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

มอบเงินการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

กฟผ.มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย

กฟผ.มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบของรางวัลงานกาชาดที่ไม่มีผู้มารับรางวัล ประจำปี 2562 ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบ

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46

การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46

“63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”

“63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จาก บ.แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”

Go Top