ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา”

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นานาชาติยกย่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระเมตตาริเริ่มโครงการเพื่อผู้ต้องขังหญิงทั่วประเทศ

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ครั้งที่ 21*

ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21 *

สถาบันการพยาบาลฯ

สถาบันการพยาบาลฯ

สถาบันการพยาบาลฯ เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง*

อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

อบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

สถาบันการพยาบาล เชิญชวนพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21

ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21

สมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 21

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงบาตร วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงบาตร วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

Go Top