ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา”

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ครั้งที่ 47

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ครั้งที่ 47

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ครั้งที่ 47 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลฯ

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ครั้งที่ 44 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครั้งที่ 43)

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครั้งที่ 43)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 43 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา

เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ

เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 42

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลฯ

พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา  

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ฯ

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถานบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา (ครบรอบ 108 ปี) ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถานบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย      

เสด็จฯ ไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

เสด็จฯ ไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39    

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38  

กิจกรรม“ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทย ยุคดิจิทัล”

กิจกรรม“ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทย ยุคดิจิทัล”

สถาบันการพยาบาลฯ ร่วมจัดกิจกรรม “ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

Go Top