ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา”

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลฯ

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงบาตร วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงบาตร วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันที่ 21 มิ.ย.62

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครงาน

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครงาน

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

วันกำเนิด 105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

วันกำเนิด 105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตรงานวันกำเนิด 105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในวันที่ 16 มิ.ย.62

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันการพยาบาลฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Go Top