ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาฯ”

บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี บริจาคเงินสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รับมือในการตรวจวินิฉัยโรคโควิด-19

รับมือในการตรวจวินิฉัยโรคโควิด-19

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมและการรับมือในการตรวจวินิฉัยโรคโควิด-19 ของ รพ.ตำรวจ เพื่อนำส่งตรวจไปยังรพ.จุฬาฯ

วิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

วิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

บทความเรื่อง “RMHC Virtual Run for Kids 2020” วิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ.จุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ.จุฬาฯ

“ลีเดีย-แมทธิว” นำทีมวิ่งในงานมินิอีเวนท์ Cigna Stress Care Virtual Run 2020 รายได้จากการวิ่งสะสมระยะทาง มอบให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ.จุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ.จุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ.จุฬาฯ

“ลีเดีย-แมทธิว” นำทีมวิ่งในงานมินิอีเวนท์ Cigna Stress Care Virtual Run 2020 รายได้จากการวิ่งสะสมระยะทาง มอบให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ.จุฬาฯ

เตรียมทดลองหุ่นยนต์ต๊อกแต๊ก พื้นที่ รพ.จุฬาฯ

เตรียมทดลองหุ่นยนต์ต๊อกแต๊ก พื้นที่ รพ.จุฬาฯ

มศว เตรียมทดลองหุ่นยนต์ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของในโรงพยาบาลอัตโนมัติ โดยนำร่องใช้จริงในพื้นที่ รพ.จุฬาฯ

นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ร่วมรับมอบ

พบแพทย์จุฬาฯ เรื่อง วิกลจริต

พบแพทย์จุฬาฯ เรื่อง วิกลจริต

พบแพทย์จุฬาฯ เรื่อง วิกลจริต

“โกเชร์-โรคพันธุกรรม LSD ต้นแบบรักษาโรคหายากในบัญชียา

“โกเชร์-โรคพันธุกรรม LSD ต้นแบบรักษาโรคหายากในบัญชียา

“โกเชร์-โรคพันธุกรรม LSD ต้นแบบรักษาโรคหายากในบัญชียา

Go Top