ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาฯ”

ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ

ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ รับมอบรถตู้ คอมมิวเตอร์ จาก บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จากโครงการ ยูเมะพลัส “ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ เผย ข้อมูล โควิด-19 จากแม่ถึงเด็ก

รพ.จุฬาฯ เผย ข้อมูล โควิด-19 จากแม่ถึงเด็ก

ศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ทางคลินิกและวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เผย ข้อมูล โควิด-19 จากแม่ถึงเด็ก

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

บริษัท อีซี่ บาย มอบรถตู้คอมมิวเตอร์ สนับสนุนงานคลินิกเคลี่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการและกะโหลกศีรษะ

พบแพทย์จุฬาฯ: วิกลจริต

พบแพทย์จุฬาฯ: วิกลจริต

พบแพทย์จุฬาฯ: วิกลจริต

แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ เข้าเก็บหลักฐานคดี เหตุยิงกัน

แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ เข้าเก็บหลักฐานคดี เหตุยิงกัน

แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ เตรียมเข้าเก็บหลักฐานคดี เหตุยิงกันภายในอาคารพาณิชย์ ย่านพระราม 3

ยูเมะพลัส “ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ

ยูเมะพลัส “ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ รับมอบรถตู้ คอมมิวเตอร์ จากบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จากโครงการ ยูเมะพลัส “ส่งต่อ..ความห่วงใย” ปี 6 สนับสนุน รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก N95

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก N95

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบหน้ากาก N95 จาก ตัวแทน ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ เตรียมเข้าเก็บหลักฐานคดี เหตุยิงกัน

แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ เตรียมเข้าเก็บหลักฐานคดี เหตุยิงกัน

แพทย์นิติเวช รพ.จุฬาฯ เตรียมเข้าเก็บหลักฐานคดี เหตุยิงกันภายในอาคารพาณิชย์ ย่านพระราม 3

รพ.จุฬาฯ เตรียมจัดกิจกรรมต้นแบบ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

รพ.จุฬาฯ เตรียมจัดกิจกรรมต้นแบบ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

รพ.จุฬาฯ เตรียมจัดกิจกรรมต้นแบบ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

รพ.จุฬาฯ เตรียมกิจกรรมเวิร์กช็อป “รู้จักเข้าใจ ห่างไกลอัลไซเมอร์”

รพ.จุฬาฯ เตรียมกิจกรรมเวิร์กช็อป “รู้จักเข้าใจ ห่างไกลอัลไซเมอร์”

รพ.จุฬาฯ เตรียมกิจกรรมเวิร์กช็อป “รู้จักเข้าใจ ห่างไกลอัลไซเมอร์” ในงาน “EM Momories the Perfect Moment” ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 ส.ค.63

Go Top