ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาฯ”

รับมอบเงินจากการแข่งขัน “FootRun TU-CU Virtual Run”

รับมอบเงินจากการแข่งขัน “FootRun TU-CU Virtual Run”

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินจาก นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการ จากการแข่งขัน “FootRun TU-CU Virtual Run” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

เปิดตัว โรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital)

เปิดตัว โรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital)

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเปิดตัว โรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital) โรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่ดูแลรักษาแบบ Palliative Care แห่งแรกของประเทศไทย

รพ.จุฬา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางสายตา

รพ.จุฬา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางสายตา

นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุ่งโรจน์ จักษุแพทย์ด้านจอตาและม่านตาอักเสบ รพ.จุฬา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางสายตา แนวทางรักษา รวมถึงเคล็ดลับในการดูแลดวงตา

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ มอบเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ มอบเงิน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนวิจัยไข้หวัดนกและไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่อง โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เป็นผู้รับมอบ ณ รพ.จุฬาฯ

“โครงการล้านเต้า เราห่วงใย”

“โครงการล้านเต้า เราห่วงใย”

“โครงการล้านเต้า เราห่วงใย” ลงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี รพ.จุฬา เริ่มตั้งแต่ 12 พ.ค.65 ถึง 20 ต.ค.65 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ

เปิดตัวโรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital)

เปิดตัวโรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital)

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเปิดตัว โรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital) โรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่ดูแลรักษาแบบ Palliative Care แห่งแรกของประเทศไทย

บริจาคผลิตภัณฑ์ซีเล็คกระป๋อง

บริจาคผลิตภัณฑ์ซีเล็คกระป๋อง

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บริจาคผลิตภัณฑ์ซีเล็คกระป๋องให้กับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่พักพิงอยู่ในบ้านพักพิงโรนัลด์ เฮาส์

บทความเรื่อง : ไวรัสโบราณ “เอ็นเทอโร”

บทความเรื่อง : ไวรัสโบราณ “เอ็นเทอโร”

บทความเรื่อง : ไวรัสโบราณ “เอ็นเทอโร”

โรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital)

โรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital)

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเปิดตัว โรงพยาบาลคูน (KOON Palliative Care Specialised Hospital) โรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่ดูแลรักษาแบบ Palliative Care แห่งแรกของประเทศไทย

การเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของ Palliative Careฯ”

การเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของ Palliative Careฯ”

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของ Palliative Care สำหรับการสร้างบริการทางการแพทย์ให้สมบูรณ์ของประเทศไทย” ณ รพ.คูน ในวันศุกร์ที่ 9 ก.ย.65

Go Top