ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาฯ”

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บมจ.ไออาร์พีซี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพื่องานทางการแพทย์ ณ รพ.จุฬาฯ

Amlo freezes assets of alleged temple fraudster

Amlo freezes assets of alleged temple fraudster

Amlo freezes assets of alleged temple fraudster

ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย

ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานทางการแพทย์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรุ่นใหม่ นำแรงบันดาลใจสร้างสมดุลชีวิตทำงานด้วยความสุข”

บทความเรื่อง “นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรุ่นใหม่ นำแรงบันดาลใจสร้างสมดุลชีวิตทำงานด้วยความสุข”

บทความเรื่อง “นพ.กันตพงศ์ ทองรงค์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรุ่นใหม่ นำแรงบันดาลใจสร้างสมดุลชีวิตทำงานด้วยความสุข”

Local vaccine shows promise after trial stage

Local vaccine shows promise after trial stage

Local vaccine shows promise after trial stage

บทความเรื่อง “จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus ติดตามอาการผู้ป่วยพาร์กินสัน”

บทความเรื่อง “จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus ติดตามอาการผู้ป่วยพาร์กินสัน”

บทความเรื่อง “จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus ติดตามอาการผู้ป่วยพาร์กินสัน”

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCov 19 วัคซีนสัญชาติไทยชนิด mRNA ในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตวัคซีนในประเทศไทย

บทความเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษามะเร็ง ด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด”

บทความเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษามะเร็ง ด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด”

บทความเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษามะเร็งด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด”

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน mRNA

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน mRNA

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCov 19 วัคซีนสัญชาติไทยชนิด mRNA

รพ.จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รพ.จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รพ.จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

Go Top