ข่าวประชาสัมพันธ์ July 31, 2020

ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รับมอบโลหิต 10 ล้านซีซี

รับมอบโลหิต 10 ล้านซีซี

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต 10 ล้านซีซี จากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี” เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคโควิด-19

ห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคโควิด-19

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการตรวจโรคโควิด-19

มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัย สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท โคอิเตะ มอบ(ชานมไข่มุก) เป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท โคอิเตะ มอบ(ชานมไข่มุก) เป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท โคอิเตะ ประเทศไทย มอบเครื่องดื่ม (ชานมไข่มุก) เป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ และบัตรรับประทานอาหาร แสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

มอบเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ และบัตรรับประทานอาหาร แสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ และบัตรรับประทานอาหาร แสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

มอบเงินสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) รพ.จุฬาฯ

มอบเงินสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) รพ.จุฬาฯ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มอบเงินสมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) รพ.จุฬาฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

Go Top