ข่าวประชาสัมพันธ์ “กาชาดสากล”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “พ.ร.บ.ซ้อมทรมาน+เวรกรรมมีจริง ใครขายชาติให้ไอซีอาร์ซี พึงสังวร”

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศอัฟกานิสถาน

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “การขับไล่ไทยพุทธระลอก 2 กำลังกลับมา คุยสันติสุข นอนเตียงเดียวกัน ฝันคนละเรื่อง”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “บีอาร์เอ็น ต้องรับผิดชอบกับการระเบิดรถไฟ ไฟใต้ต่อแต่นี้ไปขึ้นอยู่กับฝีมือแม่ทัพภาค 4”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “จับตาบทบาทของ ไอซีอาร์ซี ที่ มทภ.4-เลขาฯ ศอ.บต. อาจต้านไม่อยู่”

IFRC กล่าวถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการ ความช่วยเหลือมากขึ้น ในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

IFRC กล่าวถึง ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น ในการให้ได้มาซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ขอความช่วยเหลือด้านวัคซีนป้องกันโควิด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการระบาดโควิด-19

บทความเรื่อง “อย่าให้เรื่องปืนหาย มีความหมายแค่โจรลักวัว”

บทความเรื่อง “อย่าให้เรื่องปืนหาย มีความหมายแค่โจรลักวัว”

บทความเรื่อง “อย่าให้เรื่องปืนหาย มีความหมายแค่โจรลักวัว”

Go Top