ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์บริการโลหิตฯ”

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทำความดีบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทำความดีบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

รพ.วิภาวดี ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทำความดีบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ผลงาน 2 นักวิจัยสตรีหญิงไทย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน 2 นักวิจัยสตรีหญิงไทย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน 2 นักวิจัยสตรีหญิงไทย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต

รพ.สุขุมวิท ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

กิจกรรมหยดนี้ เพื่อแม่ บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมหยดนี้ เพื่อแม่ บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมหยดนี้ เพื่อแม่ บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

นาคารซิตี้แบงก์ ร่วมมอบ “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” พร้อมเสื้อยืด ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

นาคารซิตี้แบงก์ ร่วมมอบ “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” พร้อมเสื้อยืด ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ตัวแทนธนาคารซิตี้แบงก์ ร่วมมอบ “ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” พร้อมเสื้อยืด ให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

มอบกระเช้า

มอบกระเช้า

ศูนย์บริการโลหิตฯ มอบกระเช้าเนื่องในโอกาส 73 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “หยดนี้ เพื่อแม่” บริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ

Go Top