ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์บริการโลหิตฯ”

เขตหนองจอก เปิดรับบริจาคโลหิต

เขตหนองจอก เปิดรับบริจาคโลหิต

เขตหนองจอก เปิดรับบริจาคโลหิต วันที่ 18 ต.ค.62

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ

5 ทศวรรษศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้ชีวิต.เพื่อชีวิต

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

ศ.กิตติคุณนพ.ชัยเวช นุชประยูร เปิดโครงการแบรนด์ #พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต ความภูมิใจของการให้ชีวิต

วันผู้บริจาค สเต็มเซลล์โลก

วันผู้บริจาค สเต็มเซลล์โลก

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาค สเต็มเซลล์โลก ประจำปี 2562 เพื่อขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์และอาสาสมัครทั่วโลก ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร แถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์ “#พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต ความภาคภูมิใจของการให้ชีวิต” ปีที่19

กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

สำนักงานตลาด กทม. เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในโครงการ“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเองเท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย”

กิจกรรมบริจาคโลหิตโลหิตดวงตา และอวัยวะ

กิจกรรมบริจาคโลหิตโลหิตดวงตา และอวัยวะ

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ

บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ร่วมจำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 ที่ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ

Go Top