ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์บริการโลหิตฯ”

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สามย่านมิตรทาวน์ จับมือ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ นำนายสุเทพ เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ และครอบครัว เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน

ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโลหิตขาดแคลน เพื่อสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

รศ.พญ.ดุจใจ ชันวานิชศิริ รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในโครงการ “BLOOD HERO” ปีที่ 2

ร่วมบริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคโลหิต

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในช่วง ต.ค-ธ.ค. 64 พร้อมรับเสื้อยืด “BLOOD HERO” เป็นที่ระลึก

กิจกรรมบริจาคโลหิต “BLOOD HERO”

กิจกรรมบริจาคโลหิต “BLOOD HERO”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในช่วง ต.ค-ธ.ค. 64 พร้อมรับเสื้อยืด “BLOOD HERO”

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

เชิญชวนบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19 ในแคมเปญ  “BLOOD HERO”

เชิญชวนบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19 ในแคมเปญ “BLOOD HERO”

เชิญชวนบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19 ในแคมเปญ “BLOOD HERO”

Go Top