ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์บริการโลหิตฯ”

รวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต

รวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต จัดกิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตช่วงโควิด-19

เดอะมอลล์ ส่งมอบโลหิตวิกฤตขาดแคลนเลือด

เดอะมอลล์ ส่งมอบโลหิตวิกฤตขาดแคลนเลือด

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตฯ บรรเทาวิกฤตขาดแคลนเลือด

ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด จัดกิจกรรม “ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด จัดกิจกรรม “ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต

กิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต จัดกิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตช่วงโควิด-19

Have a holiday help healthcare heroes

Have a holiday help healthcare heroes

Have a holiday help healthcare heroes

ไขปม..ผลแล็บพลาดความเชื่อมั่นสู้โควิด-19

ไขปม..ผลแล็บพลาดความเชื่อมั่นสู้โควิด-19

ไขปม..ผลแล็บพลาดความเชื่อมั่นสู้โควิด-19

ชวนบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ “เลือด”ขาดแคลน

ชวนบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ “เลือด”ขาดแคลน

ชวนบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ “เลือด”ขาดแคลน

The National Blood Centre at Thai Red Cross Society

The National Blood Centre at Thai Red Cross Society

WHAT’S ON: THIS WEEKEND AND BEYOND, Blood donations requested The National Blood Centre at Thai Red Cross Society

ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

Go Top