ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดตั้งหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดตั้งหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์เฮาส์ ประเทศไทย จัดตั้งหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ปีที่ 7

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์เฮาส์ ประเทศไทย ร่วมจัดหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ปีที่ 7  

โครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

โครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมจัดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสายตาในพื้นที่ทุรกันดาร

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ ประจำปี 2564

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ณ รพ.จุฬาฯ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ณ รพ.จุฬาฯ

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดโครงการ“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อช่วยเหลือเด็กในถิ่นธุรกันดาร

จิตอาสามอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็น มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

จิตอาสามอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็น มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของและอุปกรณ์จำเป็น มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

Go Top