ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

โครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ”สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เดินหน้า “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” นำทีมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ลงพื้นที่สู่ดอยสูงจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคมดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566  

โครงการ“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช และมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ออกให้บริการที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอรซึ่ม

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอรซึ่ม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร.วากากุวะ โยชิทาเกะ พร้อมด้วยผู้บริหาร บจก. ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากผ้าแอรซึ่ม เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

งานวิ่งการกุศล “Blue Card วิ่งส่งความสุข ปี 3”

งานวิ่งการกุศล “Blue Card วิ่งส่งความสุข ปี 3”

วิศน สุนทราจารย์” ค่ายโออาร์ จัดวิ่งการกุศล “Blue Card วิ่งส่งความสุข ปี 3″ สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย” ได้เงินบริจาค 349,500 บาท

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ณ อาคารวชิราลงกรณมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2565

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” จำนวน 65 ทุน ที่หอประชุมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

งานวิ่งการกุศล “Blue Card วิ่งส่งความสุข ปี 3”

งานวิ่งการกุศล “Blue Card วิ่งส่งความสุข ปี 3”

Blue Card จัดงานวิ่งการกุศล “Blue Card วิ่งส่งความสุข ปี 3” ค่าสมัครในการร่วมกิจกรรมทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

รถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”เดินสายตรวจฟัน 4 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดกระบี่

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดกระบี่

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดมาร่วมเยี่ยมชม

Go Top