ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

กิจกรรมประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เพื่อการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

ประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

กิจกรรมประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง เพื่อการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

จัดประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง

จัดประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด จัดประมูลสินค้าแบรนด์เนมมือสอง นำรายได้มอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

ขวัญ-อุษามณี นำของร่วมประมูลในงาน THEMALL RAINBOWMARKET 2020 เพื่อนำรายได้จากการประมูลมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน THE MALL RAINBOW MARKET 2020 เปิดประมูลของแบรนด์เนมมือสองการกุศล โดยรายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน THE MALL RAINBOW MARKET 2020 เปิดประมูลของแบรนด์เนมมือสองการกุศล โดยรายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็กด้อยโอกาส

โครงการ“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

บทความ เรื่อง  ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความ เรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความเรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

Go Top