ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

วิ่งเพื่อสุขภาพ ช่อง 8 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งเพื่อสุขภาพ ช่อง 8 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “ช่อง 8 ใครๆ ก็ RUN” Colorful In Park ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้หลังมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้หลังมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful in Park” นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ช่อง 8 ชวนนักวิ่งสายบุญร่วมวิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล “ช่อง 8 รายได้ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล “ช่อง 8 รายได้ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

วิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

Go Top