ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

บทความ เรื่อง  ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความ เรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

บทความเรื่อง ดูแลสุขภาพจากงานที่รัก ชีวิตดี ๆ คุณหมอจิตอาสา

ห้องสันทนาการเด็ก รพ.ศรีนครินทร์ มข.

ห้องสันทนาการเด็ก รพ.ศรีนครินทร์ มข.

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ปรับปรุง พร้อมส่งมอบห้องสันทนาการเด็ก รพ.ศรีนครินทร์ มข.

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

เสด็จฯ เปิดการประชุมฯ

เสด็จฯ เปิดการประชุมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ปรับปรุง พร้อมส่งมอบห้องสันทนาการเด็ก รพ.ศรีนครินทร์ มข.

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ปรับปรุง พร้อมส่งมอบห้องสันทนาการเด็ก รพ.ศรีนครินทร์ มข.

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ปรับปรุง พร้อมส่งมอบห้องสันทนาการเด็ก รพ.ศรีนครินทร์ มข.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งเพื่อสุขภาพ รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งเพื่อสุขภาพ รายได้มอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

บจ.อาร์.เอส.เทเลวิชั่น มอบรายได้วิ่งเพื่อสุขภาพ “ช่อง 8 ใครๆ ก็ RUN” Colorful In Park แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งเพื่อสุขภาพ ช่อง 8 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งเพื่อสุขภาพ ช่อง 8 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มอบเงินรายได้จากกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “ช่อง 8 ใครๆ ก็ RUN” Colorful In Park ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้หลังมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้หลังมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful in Park” นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล ช่อง 8 รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

Go Top