ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

วิ่งการกุศล “ช่อง 8 รายได้ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล “ช่อง 8 รายได้ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

วิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

วิ่งการกุศล รายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จัดงานวิ่งการกุศล “ช่อง 8 ใคร ๆ ก็ Run Colorful In Park” มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เยี่ยมชมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ในโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

พระราชทานอาหารกลางวัน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

พระราชทานอาหารกลางวัน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.นครปฐม

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง ตรวจสายตาและประกอบแว่นตาใหม่ ใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

Go Top