ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ จัดโครงการแว่นสายตาเพื่อน้อง ตรวจสายตาและประกอบแว่นตาใหม่ ใน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดกิจกรรมหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ“แว่นตาเพื่อน้อง”

โครงการ“แว่นตาเพื่อน้อง”

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นใหม่เพื่อช่วยเหลือเยาวชน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาล์ ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

โครงการ”ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพ ดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย”

โครงการ”ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพ ดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ จัดโครงการ “ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพ ดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย”

ใต้ร่มพระบารมี

ใต้ร่มพระบารมี

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ร่วมพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ  ออกหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 0-6 ปี ครั้งที่ 10

โครงการ”ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 0-6 ปี” ครั้งที่ 10

โครงการ”ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 0-6 ปี” ครั้งที่ 10

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 0-6 ปี” ครั้งที่ 10

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ที่ จังหวัดนราธิวาส

Go Top