ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหาร”

นายกกิ่งกาชาด  ร่วมตักบาตรผักปลอดสารพิษ

นายกกิ่งกาชาด ร่วมตักบาตรผักปลอดสารพิษ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย ร่วมพิธีตักบาตรผักปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

งาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

งาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

ทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

ทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ *

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลปฐมภูมิ ในการจัดทำหนังสือ “2491 งานฉลองเอกราชพม่า: ปฐมบทการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-พม่า”

เลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334*

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ *

เสด็จเยือนสภากาชาดไทย

เสด็จเยือนสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จ เจ้าหญิงดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย

“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

Go Top