ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหาร”

บทความ เรื่อง ปากะศิลป์ฉบับอ่านใหม่ (6)

บทความ เรื่อง ปากะศิลป์ฉบับอ่านใหม่ (6)

บทความ เรื่อง ปากะศิลป์ฉบับอ่านใหม่ (6)

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562

อธิบดีการพัฒนาชุมชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562 ที่วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2562

ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน  สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู *

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม

รัชกาลที่ 5 ที่ประชาชนเทิดทูน

รัชกาลที่ 5 ที่ประชาชนเทิดทูน

รัชกาลที่ 5 ที่ประชาชนเทิดทูน

นายกกิ่งกาชาด  ร่วมตักบาตรผักปลอดสารพิษ

นายกกิ่งกาชาด ร่วมตักบาตรผักปลอดสารพิษ

นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย ร่วมพิธีตักบาตรผักปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

2491 ปฐมบทแห่งสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา

งาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

งาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

ทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

ทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ *

Go Top