ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหาร”

เลขาธิการฯ ชี้แจงการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา

เลขาธิการฯ ชี้แจงการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา

นายเตช บุนนาค มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ชี้แจงการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อนำไปฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ฟรี

บทความเรื่อง ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทย เมื่อบ้านเมือง เกิดปัญหา

บทความเรื่อง ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทย เมื่อบ้านเมือง เกิดปัญหา

บทความเรื่อง ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทย เมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหา

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา”  ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สภากาชาดไทย เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว 1 ล้านโดส ฉีดประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในขี้นตอนรอองค์การเภสัชกรรมนำเข้า

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19

นายเตช บุนนาค มอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค มอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค มอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ คุณคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อนำไปให้กาชาดเนปาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19” ที่สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค มอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค มอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค มอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ คุณคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อนำไปให้กาชาดเนปาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน จาก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ คุณคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชฑูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

พิธีเปิด“ครัวพระราชทานฯ” จ.ปทุมธานี

พิธีเปิด“ครัวพระราชทานฯ” จ.ปทุมธานี

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิด“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Go Top