ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหาร”

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

“วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค เปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ สภากาชาดไทย*

บทความ GENEVA: สุนทรีย์แห่งเมือง

บทความ GENEVA: สุนทรีย์แห่งเมือง

บทความเรื่อง GENEVA: สุนทรีย์แห่งเมือง

บทความ เรื่อง ปากะศิลป์ฉบับอ่านใหม่ (6)

บทความ เรื่อง ปากะศิลป์ฉบับอ่านใหม่ (6)

บทความ เรื่อง ปากะศิลป์ฉบับอ่านใหม่ (6)

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562

อธิบดีการพัฒนาชุมชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี 2562 ที่วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2562

ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน  สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู *

Go Top