ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหาร”

โครงการ“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

โครงการ“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการ“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ประชุมวิชาการ “ปอดอุดกั้นเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรและพยาบาลทั่วประเทศ”

ประชุมวิชาการ “ปอดอุดกั้นเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรและพยาบาลทั่วประเทศ”

ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ร่วมเปิดประชุมวิชาการ“ปอดอุดกั้นเรื้อรัง สำหรับเภสัชกรและพยาบาลทั่วประเทศ”

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

สภากาชาดไทย จัดงาน “เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

สภากาชาดไทย จัด“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้

สภากาชาดไทย จัด“เสวนากาชาด 126 ปี แห่งการให้”

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาล-อนามัย สถานีกาชาดที่ 2

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาล-อนามัย สถานีกาชาดที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ -บริพัตร พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบทุนสุขุมาล-อนามัย สถานีกาชาดที่ 2

งานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

งานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนากาชาด 126 ปีแห่งการให้

Go Top