ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหาร”

รับมอบชุดพีพีอี และถุงสวมรองเท้า

รับมอบชุดพีพีอี และถุงสวมรองเท้า

นายเตช บุนนาค รับมอบชุดพีพีอี และถุงสวมรองเท้า จากผู้บริหารเอ็มเอ็มพีฯ ให้ทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19 *

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และ นางนันทิยา แก้วเกตุ ผอ.สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร จากคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

วันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม

วันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม

วันกาชาดโลก 8 พฤษภาคม

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face shields จาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบ “ข้าวมันไก่มณเฑียร” จาก โรงแรมมณเฑียร เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติโรคโควิด-19

คุณเตช บุนนาค  รับมอบหน้ากาก Face Shields

คุณเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

คุณเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร รับมอบหน้ากาก Face Shields จาก คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อดำเนินการส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากกลุ่ม บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อส่งต่อให้เหล่ากาชาด 76 จังหวัด แจกจ่ายประชาชนทั่วประเทศ

Go Top