ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกลาง”

งานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

งานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

ดร.เตช บุนนาค จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย ณ โรงแรมมณเฑียร ตันตกิตติ์  

งานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่

งานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน “Volunteer for Lives” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ  

รับมอบผลิตภัณฑ์อาหาร

รับมอบผลิตภัณฑ์อาหาร

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารจาก บจก. ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อสนับสนุนงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19

โครงการ“รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ”

โครงการ“รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง จ.ลพบุรี

บทความเรื่อง “นิทรรศการศิลปะดิจิทัล 32 ผลงาน ศิลปะฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ”

บทความเรื่อง “นิทรรศการศิลปะดิจิทัล 32 ผลงาน ศิลปะฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ”

บทความเรื่อง “นิทรรศการศิลปะดิจิทัล 32 ผลงาน ศิลปะฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ”

รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณสุดา- คุณวุทธิเดช ยืนยง เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย          

รับมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจร

รับมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจร

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรและเครื่องดื่มกระชายสกัดเข็มข้นผสมน้ำผึ้งและมะนาว จากบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ.สบาย เทคโนโลยี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร OPD ใหม่ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “แผน วรรณเมธี ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี’65 สุภาพบุรุษ  5 แผ่นดิน”

บทความเรื่อง “แผน วรรณเมธี ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี’65 สุภาพบุรุษ 5 แผ่นดิน”

บทความเรื่อง “แผน วรรณเมธี ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี’65 สุภาพบุรุษ 5 แผ่นดิน”

พิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้แก่ นายแผน วรรรเมธี ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย  

Go Top