ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบริหารกลาง”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “มืออาชีพศาสตร์สุขภาพ นาฏ ฟองสมุทร โมเดลต้นแบบที่พักผู้สูงอายุ”

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมธรรมประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

สภากาชาดไทยถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564

สภากาชาดไทยถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย  ประจำปี 2564

ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

กฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

แพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา  จากสภากาชาดไทย

แพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง

อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน-คลองมะนาว จ. ตราด ภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง  

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกถึงไทยแล้ว ก่อนจัดสรรให้สภากาชาดไทย

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกถึงไทยแล้ว ก่อนจัดสรรให้สภากาชาดไทย

วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกถึงไทยแล้ว ก่อนจัดสรรให้สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลอื่น ๆ

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์

นายอภิชาติ ชินวรรโณ และ นายกฤษฎา บุญราช ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

Go Top