ข่าวประชาสัมพันธ์ June 19, 2023

รับมอบเงิน เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ

รับมอบเงิน เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ

จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน 224,000 บาท จาก บจ.เชฟรอน ประเทศไทย เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยายของโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ และมอบเป็นทุนสนับสนุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจจัดหาโลหิตฯ

รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจจัดหาโลหิตฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจำนวน 17,200,000 บาท จาก ผจก.ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการ ในโครงการก่อสร้างอาคารและรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

สภากาชาดไทยร่วมจัดคอนเสิร์ต (ครั้งที่ 49)

สภากาชาดไทยร่วมจัดคอนเสิร์ต (ครั้งที่ 49)

สภากาชาดไทยร่วมจัดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 49 เฉลิมพระเกียรติองค์บิดาทหารเรือไทย “แสงทิพย์แห่งอาภากร เสียงทิพย์จากราชนาวี” รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด (ปีที่ 1)

พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด (ปีที่ 1)

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองสำนักงาน ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ปีที่ 1 แห่งการสถาปนา ณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนพัฒนางานระบบการฝึกใช้งานเครื่องมือแพทย์ฯ

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนพัฒนางานระบบการฝึกใช้งานเครื่องมือแพทย์ฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ นายภาณุสิชฌ์ ชมะนันทน์ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนพัฒนางานระบบการฝึกใช้งานเครื่องมือแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการจำลองแบบ 3 มิติ ณ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล ปี 2566″

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล ปี 2566″

บจก.กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้, มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2566 น้ำใจ…สร้างกุศล EYES NEED YOU ต่อสายตา…ด้วยสายใจ” โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ เป็นผู้รับมอบ

โครงการ”ก่อสร้างอาคารและรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่”

โครงการ”ก่อสร้างอาคารและรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจำนวน 17,200,000 บาท จาก กก.และ ผจก.ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจจัดหาโลหิตให้เพียงพอ ในโครงการก่อสร้างอาคาร และรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ และมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผนดินไหวในสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

นายเตช บุนนาค นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โครงการ“เพร็พพระองค์โสมฯ”

โครงการ“เพร็พพระองค์โสมฯ”

แบรนด์ SIRIVANNAVARI คอลเลกชัน “SIRIVANNAVARI Pride”ประจำปี 2023 ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โครงการ “เพร็พพระองค์โสมฯ” ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

พระราชทานของที่ระลึก

พระราชทานของที่ระลึก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ณ รพ.จุฬาฯ

Go Top