ข่าวประชาสัมพันธ์ “NewsPaper”

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

Moderna jabs to arrive Monday

Moderna jabs to arrive Monday

Moderna jabs to arrive Monday

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Double A Care ในโครงการ “ปันให้กัน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รับมอบเงินบริจาคจาก ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย และท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุษบา สธนพงศ์ เพื่อบำรุงหน่วยโรคไต รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง”

บทความเรื่อง “การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง”

บทความเรื่อง “การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง”

บมจ.บัตรกรุงไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บมจ.บัตรกรุงไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บมจ. บัตรกรุงไทย สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี สามารถร่วมปันน้ำใจสู้ภัย น้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สมทบทุนส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้เดือดร้อน

สมทบทุนส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้เดือดร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสมทบทุนส่งต่อความช่วยเหลือ ไปยังผู้เดือดร้อนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จาก บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการ “แต้มปันสุข สภากาชาดไทย”

บทความเรื่อง “Cardiovascular diseases (CVDs)”

บทความเรื่อง “Cardiovascular diseases (CVDs)”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “Cardiovascular diseases (CVDs)”

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทยและการรณรงค์จัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ ณ ทน.ขอนแก่น

Go Top