ข่าวประชาสัมพันธ์ “NewsPaper”

บทความเรื่อง “4 เทคนิค กินช่วยหัวใจแข็งแรง”

บทความเรื่อง “4 เทคนิค กินช่วยหัวใจแข็งแรง”

บทความเรื่อง “4 เทคนิค กินช่วยหัวใจแข็งแรง”

มอบรถจักรยานยนตร์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ให้แก่ รพ.ศิริราช

มอบรถจักรยานยนตร์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ให้แก่ รพ.ศิริราช

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด มอบรถจักรยานยนตร์ไฟฟ้า “YAMAHA E01” ให้แก่ รพ.ศิริราช เพื่อใช้งานในพื้นที่ของโรงพยาบาล

กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “ศิริราชสุขสันต์ ปันสุข” ครั้งที่ 4

กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “ศิริราชสุขสันต์ ปันสุข” ครั้งที่ 4

รพ.ศิริราช จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล “ศิริราชสุขสันต์ ปันสุข” ครั้งที่ 4 เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้

งาน “RAMA HEALTH SHOP รพ.รามาธิบดี”

งาน “RAMA HEALTH SHOP รพ.รามาธิบดี”

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน “RAMA HEALTH SHOP รพ.รามาธิบดี”

มอบเงินให้แก่ รพ.ศิริราช

มอบเงินให้แก่ รพ.ศิริราช

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบเงินให้แก่ รพ.ศิริราช เพื่อสมทบทุนโครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

กิจกรรม“The Teddy Blu Limited Edition Collection”

กิจกรรม“The Teddy Blu Limited Edition Collection”

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “The Teddy Blu Limited Edition Collection” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะเร่งด่วน

รับมอบเงินจากการแข่งขัน “FootRun TU-CU Virtual Run”

รับมอบเงินจากการแข่งขัน “FootRun TU-CU Virtual Run”

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินจาก นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการ จากการแข่งขัน “FootRun TU-CU Virtual Run” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อภัยพิบัติ

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อภัยพิบัติ

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อภัยพิบัติ

รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก บจก.ชลิต อินดัสทรี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย

นายเตช บุนนาค ให้การต้อนรับ ฮวน เปโดรแชเรอร์ พร้อมคณะจากคณะกรรมการฯ ICRC

นายเตช บุนนาค ให้การต้อนรับ ฮวน เปโดรแชเรอร์ พร้อมคณะจากคณะกรรมการฯ ICRC

นายเตช บุนนาค ให้การต้อนรับ ฮวน เปโดรแชเรอร์ พร้อมคณะจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างทั้งสององค์กร ในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Go Top