ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หรือ CI ผู้จัดงานคอนเสิร์ต “เฉลียง Rare Item RESTAGE” พร้อมด้วย ศิลปิน เดินทาง มอบเงินบริจาคร่วมสมทบกองทุน กายอุปกรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ด้อยโอกาสให้ได้รับอุปกรณ์และการรักษาที่ดี โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุลคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เป็น ผู้รับมอบ

14
Share