ข่าวประชาสัมพันธ์ “UNICEF Thailand”

กลุ่มเซ็นทรัลจัดงาน THE ROYAL GIFT FESTIVAL (ครั้งที่ 5)

กลุ่มเซ็นทรัลจัดงาน THE ROYAL GIFT FESTIVAL (ครั้งที่ 5)

กลุ่มเซ็นทรัลจัดงาน THE ROYAL GIFT FESTIVAL ครั้งที่ 5 ร่วมส่งมอบความสุขกับเทศกาลสินค้าจากร้านค้าโครงการในพระราชดำริ เปลี่ยนทุกการ “ช้อป” เป็นการ “ให้” ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566 ณ โซน Central Court และโซน Beacon 2-4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “For Every Child, a PROMISE” PROMISE

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “For Every Child, a PROMISE” PROMISE

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “For Every Child, a PROMISE” PROMISE เพื่อชีวิตเด็กนับล้าน ช่วยเหลือ เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยพิบัติ

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประกาศระดมทุนเป็นการเร่งด่วน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประกาศระดมทุนเป็นการเร่งด่วน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ประกาศระดมทุนเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศตุรเคียและซีเรีย

ร่วมระดมทุนเพื่อจัดส่ง“กล่องมหัศจรรย์”

ร่วมระดมทุนเพื่อจัดส่ง“กล่องมหัศจรรย์”

เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร และ เฟรนด์ออฟ ยูนิเซฟ ร่วมกับยูนิเซฟ ร่วมระดมทุนเพื่อจัดส่ง “กล่องมหัศจรรย์” บรรจุอุปกรณ์การเรียนรู้ ให้แก่กลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ

ร่วมส่งต่ออาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน

ร่วมส่งต่ออาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และมูลนิธิวีวี แชร์ ร่วมส่งต่ออาหารส่วนเกิน ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ระดมทุนเพื่อจัดส่งกล่องมหัศจรรย์

ระดมทุนเพื่อจัดส่งกล่องมหัศจรรย์

เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร ร่วมกับยูนิเซฟ ร่วมระดมทุนเพื่อจัดส่งกล่องมหัศจรรย์ อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการร่างกายและสติปัญญา ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย

การประมูลผลงานศิลปะภายใต้ชื่องาน“Sparkling Star Art Auction”

การประมูลผลงานศิลปะภายใต้ชื่องาน“Sparkling Star Art Auction”

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ซิตี้แคมปัส จัดประมูลผลงานศิลปะภายใต้ชื่องาน“Sparkling Star Art Auction” เพื่อนำรายได้บางส่วนจากการประมูลมอบให้แก่องค์กรกุศล

กิจกรรม“The Teddy Blu Limited Edition Collection”

กิจกรรม“The Teddy Blu Limited Edition Collection”

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “The Teddy Blu Limited Edition Collection” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะเร่งด่วน

Poor youth mental health is costing Thailand

Poor youth mental health is costing Thailand

Poor youth mental health is costing Thailand

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมป้องกันเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมป้องกันเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมป้องกันเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

Go Top