ข่าวประชาสัมพันธ์ “UNICEF Thailand”

กิจกรรม“The Teddy Blu Limited Edition Collection”

กิจกรรม“The Teddy Blu Limited Edition Collection”

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “The Teddy Blu Limited Edition Collection” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะเร่งด่วน

Poor youth mental health is costing Thailand

Poor youth mental health is costing Thailand

Poor youth mental health is costing Thailand

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมป้องกันเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมป้องกันเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมป้องกันเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ”

บทความเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับภาวะโลกร้อน”

บทความเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับภาวะโลกร้อน”

บทความเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับภาวะโลกร้อน”

บทความเรื่อง “แม่ แน่ไม่เกี่ยงโควิด เปลี่ยนเป็นหมอ ยากก็เป็นได้เพื่อลูก”

บทความเรื่อง “แม่ แน่ไม่เกี่ยงโควิด เปลี่ยนเป็นหมอ ยากก็เป็นได้เพื่อลูก”

บทความเรื่อง “แม่ แน่ไม่เกี่ยงโควิด เปลี่ยนเป็นหมอ ยากก็เป็นได้เพื่อลูก”

งานแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ”

งานแถลงข่าว “เปิดตัวโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ”

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนำรายได้มอบให้แต่ละองค์กร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

องค์การ UNICEF ประเทศไทย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

องค์การ UNICEF ประเทศไทย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

องค์การ UNICEF ประเทศไทย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน กทม.

พิธีเปิดงานรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

พิธีเปิดงานรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก

บทความเรื่อง “ไวรัสโควิด-19 ไม่แพร่ผ่านนมแม่” WHO ยืนยันแม่ติดเชื้อให้นมลูกได้

บทความเรื่อง “ไวรัสโควิด-19 ไม่แพร่ผ่านนมแม่” WHO ยืนยันแม่ติดเชื้อให้นมลูกได้

บทความเรื่อง “ไวรัสโควิด-19 ไม่แพร่ผ่านนมแม่” WHO ยืนยันแม่ติดเชื้อให้นมลูกได้

Go Top