ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทันหุ้น”

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับมอบเงินบริจาคจาก นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์, นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, นายวัฒนา ปูรานิธี, นายกวี หัสดินไพศาล และ นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

จัดกิจกรรม“บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

จัดกิจกรรม“บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่” ณ อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ และบริษัทในเครือ เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

บทความเรื่อง “เคทีซี” ผนึก 60 องค์กรการกุศล เปิดรับบริจาคผ่าน “KTC Mobile”

บทความเรื่อง “เคทีซี” ผนึก 60 องค์กรการกุศล เปิดรับบริจาคผ่าน “KTC Mobile”

บทความเรื่อง “เคทีซี” ผนึก 60 องค์กรการกุศล เปิดรับบริจาคผ่าน“KTC Mobile”

กองทุนเพื่อจัดหาวัคซีนและยา COVID-19

กองทุนเพื่อจัดหาวัคซีนและยา COVID-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี สมทบกองทุนเพื่อจัดหาวัคซีนและยา COVID-19

จัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

จัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย  และถุงมือยาง ให้กับ รพ.จุฬาฯ

ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บมจ. โอเชี่ยน คอนเมิรช ส่งมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง ให้กับ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รับมอบเงินบริจาคจาก กลุ่มบริษัท เอสอี บิซ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top