ข่าวประชาสัมพันธ์ “สํานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร”

หัวข้อสกู๊ปข่าว : 130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม

หัวข้อสกู๊ปข่าว : 130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม

หัวข้อสกู๊ปข่าว : 130 ปี สภากาชาดไทย องค์กรด้านมนุษยธรรม

มูลนิธิอาสาฯ นำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา

มูลนิธิอาสาฯ นำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากร่วมกับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ 130 ปี สภากาชาดไทย

ชวนประชาชนร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ 130 ปี สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชน อาสาสมัครกาชาด รวมถึงบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ 130 ปี สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 130 ปี สภากาชาดไทย

เลขาธิการฯ กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2566

เลขาธิการฯ กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2566

เตช บุนนาค กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ปี 2566 เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาล และสามารถเข้าถึงความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแผนการบริหารองค์กรให้มีความพร้อมปรับตัวแบบ New Normal ให้เข้ากับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21

โครงการ “อบรมและฝึกปฏิบัติจับงู” ณ สวนงู สถานเสาวภา

โครงการ “อบรมและฝึกปฏิบัติจับงู” ณ สวนงู สถานเสาวภา

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สวนงู สถานเสาวภา จัด “โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู” ณ สวนงู สถานเสาวภา

รับมอบเครื่องดื่มแอนโทพลัสและคู่มือเด็กไทยหัวใจอินทรีย์

รับมอบเครื่องดื่มแอนโทพลัสและคู่มือเด็กไทยหัวใจอินทรีย์

สภากาชาดไทย โดย จิราพร ศรีสอ้าน รับมอบเครื่องดื่มแอนโทพลัสและคู่มือเด็กไทยหัวใจอินทรีย์ จากมูลนิธิสุทธิรัตน์อยู่วิทยา และบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานวันเด็ก

โครงการ”1Day Special With MEW”

โครงการ”1Day Special With MEW”

นางจิราพร ศรีสอ้าน และ สพ.ญ.ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม มอบเงินพร้อมสิ่งของจาก มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ศิลปิน ในโครงการ “1Day Special With MEW” ณ สวนงู สถานเสาวภา

รับมอบเงินจากคอนเสิร์ตการกุศล

รับมอบเงินจากคอนเสิร์ตการกุศล

พลโท นพ.อำนาจ บาลี และ นางจิราพร ศรีสอ้าน รับมอบเงิน จากคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด “Kong Saharat & Friends” ตามโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย

รับมอบเครื่องช่วยพยุงเดิน

รับมอบเครื่องช่วยพยุงเดิน

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย และ จิราพร ศรีสอ้าน ผอ.สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบเครื่องช่วยพยุงเดินที่ได้รับการพัฒนาและต่อเติมจากวัสดุต่าง ๆ ฝีมือ ภูมิพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ (ICS) เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท

คอนเสิร์ต “Song Saharat & Friends”

คอนเสิร์ต “Song Saharat & Friends”

ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา จัดคอนเสิร์ต “Song Saharat & Friends” ตอน “น้ำนองไหลมา น้ำใจไหลไป” เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

Go Top