ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ”

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์รณรงค์การบริจาคอวัยวะ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

โครงการ“ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

โครงการ“ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life

ไทยสมายล์เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ให้ 1  ช่วย 8 ชีวิต

ให้ 1 ช่วย 8 ชีวิต

ให้ 1 ช่วย 8 ชีวิต

บริจาคดวงตา-ตับ-ไต

บริจาคดวงตา-ตับ-ไต

ที่สุดของการให้ บริจาคดวงตา-ตับ-ไต เพื่อ 8 ชีวิตได้อยู่ต่อ

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต

บริจาค 1 ร่าง ต่อลมหายใจ 4 ชีวิต!! เจาะใจคุณพ่อ ‘น้องเอิร์ธ’ ความดีที่ไม่กลายเป็นผงธุลี

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย”

บทความเรื่อง รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10*

บทความเรื่อง รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10*

บทความเรื่อง รวมพลังคนไทย “JUST SAY YES” บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ ร.10*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

Go Top