ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ”

บริหารจัดการอวัยวะ

บริหารจัดการอวัยวะ

บทความเรื่อง “บริหารจัดการอวัยวะ” ทางเลือกของ ก.ม.สู่สังคม 4.0

ให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

ให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์) เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจและบริจาคอวัยวะ

ประชุมคณะกรรมการศ.รับบริจาคอวัยวะ

ประชุมคณะกรรมการศ.รับบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ 2/2563

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ Let Them See Love 2020 ปีที่ 14

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเปิดโครงการ Let Them See Love 2020 ปีที่ 14

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ซีพี-ทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love 2020

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ Let Them See Love 2020 1

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดโครงการ Let Them See Love 2020 ปีที่ 14 ณ สภากาชาดไทย

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ซีพี-ทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love 2020

โครงการ  “Let Them See Love 2020”

โครงการ “Let Them See Love 2020”

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และ ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตา ร่วมเปิดโครงการ “Let Them See Love 2020”

Go Top