ข่าวประชาสัมพันธ์ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย”

บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

นายกฤษณะ อินทร์คง ประสบอุบัติเหตุสมองตายแต่หัวใจยังปกติ ญาติหารือบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

เพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

สายการบินไทยสมายล์ เปิดให้ดาวน์โหลดเพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

1666 สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

บทความเรื่อง “ฮีโร่ไม่สิ้นสุด”

บทความเรื่อง “ฮีโร่ไม่สิ้นสุด”

บทความเรื่อง “ฮีโร่ไม่สิ้นสุด”

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

LIVE FREE

LIVE FREE

LIVE FREE

บทความ ขาดเเคลนอวัยวะปลูกถ่าย

บทความ ขาดเเคลนอวัยวะปลูกถ่าย

บทความเรื่อง ขาดแคลนอวัยวะปลูกถ่าย หมอละเลย ญาติไม่ยอมรับ *

บทความ รอคิวปลูกถ่ายอวัยวะข้ามปี…ต้องเสี่ยงชีวิต

บทความ รอคิวปลูกถ่ายอวัยวะข้ามปี…ต้องเสี่ยงชีวิต

บทความเรื่อง รอคิวปลูกถ่ายอวัยวะข้ามปี…ต้องเสี่ยงชีวิต

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

Go Top