ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานคลัง”

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ให้สภากาชาดไทย

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ให้สภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ให้สภากาชาดไทย

คุณสุทธารักษ์ ปัญญา ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

คุณสุทธารักษ์ ปัญญา ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

ประธานกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณสุทธารักษ์ ปัญญา ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหาร บมจ.เด็มโก้ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุธารักษ์ ปัญญา ในโอกาสได้รับตำแหน่งเป็น ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

คลังออกพันธบัตร 6 หมื่นล้าน จ่ายเงินเยียวยา “เราชนะ”

คลังออกพันธบัตร 6 หมื่นล้าน จ่ายเงินเยียวยา “เราชนะ”

คลังออกพันธบัตร 6 หมื่นล้าน จ่ายเงินเยียวยา “เราชนะ” เริ่มเปิดขายตั้งแต่ 1 ก.พ.64

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)ณ รพ.จุฬาฯ

โครงการ”บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ” (AED)

โครงการ”บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ” (AED)

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ณ รพ.จุฬาฯ

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

4 ธนาคารเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ก้าวไปด้วยกัน” โดยบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าวได้ตามธนาคารสาขาต่าง ๆ

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

บริจาคให้สภากาชาดไทย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย สนับสนุนสภากาชาดไทย ในโครงการ “คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด”

Go Top