ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานคลัง”

รับมอบแอลกอฮอล์เจล

รับมอบแอลกอฮอล์เจล

ผอ.สนง.การคลังฯ รับมอบแอลกอฮอล์เจลและกล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จากคณะทำงานมูลนิธิเวิร์คพอยท์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เกศริน สมันตรัฐ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สำนักงานการคลัง *

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สภากาชาดไทย

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

สภากาชาดไทย ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ จ.เชียงใหม่

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก KN95 จากคณะนักศึกษาหลักสูตร ABC11 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สำนักงานการคลัง

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มอบชุด PPE ถุงคลุมรองเท้า พร้อมเงินบริจาค ให้ โรงพยาบาลต่างๆ

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มอบชุด PPE ถุงคลุมรองเท้า พร้อมเงินบริจาค ให้ โรงพยาบาลต่างๆ

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มอบชุด PPE ถุงคลุมรองเท้า พร้อมเงินบริจาค ให้ โรงพยาบาลต่างๆ

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ในโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHTCOVID จาก ประธานสมาคมมังกรสยาม

มอบหน้ากาก KN95 ให้สภากาชาดไทย

มอบหน้ากาก KN95 ให้สภากาชาดไทย

คณะนักศึกษาหลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 3 มอบหน้ากาก KN95 ให้สภากาชาดไทย ส่งมอบ รพ.ขาดแคลนทั่วประเทศ

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

Go Top