ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ”

ครัวพระราชทาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

ครัวพระราชทาน สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

โรงครัวพระราชทาน

โรงครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

กระทรวงแรงงาน ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่สภากาชาดไทย

กระทรวงแรงงาน ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่สภากาชาดไทย

กระทรวงแรงงาน ร่วมส่งมอบคืนหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ตัดเย็บสำเร็จแล้ว จำนวน 100,000 ชิ้น ให้แก่สภากาชาดไทย

วิ่งพ้นภัย เพื่อสนง.บรรเทาทุกข์ฯ

วิ่งพ้นภัย เพื่อสนง.บรรเทาทุกข์ฯ

วิ่งพ้นภัย เพื่อสนง.บรรเทาทุกข์ฯ เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม มาเป็นวิ่งเสมือนจริงเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19

MWA grants financial support to Thai Red Cross

MWA grants financial support to Thai Red Cross

MWA grants financial support to Thai Red Cross

มอบแท็งก์น้ำดื่ม ในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม”

มอบแท็งก์น้ำดื่ม ในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม”

พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ร่วมพิธีส่งมอบแท็งก์น้ำดื่ม ในโครงการ “ปันน้ำใจให้น้ำดื่ม” ที่องค์การบริหารส่วนตำบล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย”

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย”

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ

ปากแหว่งเพดานโหว่ สภากาชาดไทย

ปากแหว่งเพดานโหว่ สภากาชาดไทย

บจก.สยามรีกัล จัดโครงการเปลี่ยนลมหายใจเป็นร้อยยิ้ม นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดาร์ลี่ สมทบทุนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ผ่านสภากาชาดไทย

สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

นักศึกษาโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำรายได้จากการขายเสื้อยืด “เด็กหัวการค้า” สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล

กิจกรรม“เปลี่ยนลมหายใจเป็นรอยยิ้ม”

กิจกรรม“เปลี่ยนลมหายใจเป็นรอยยิ้ม”

บริษัท สยาม รีกัล จำกัด จัดกิจกรรม “เปลี่ยนลมหายใจเป็นรอยยิ้ม” นำรายได้มอบให้แก่ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

Go Top