ข่าวประชาสัมพันธ์ January 31, 2020

กิจกรรม“ให้เลือด ให้ชีวิต” รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

กิจกรรม“ให้เลือด ให้ชีวิต” รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม จัดกิจกรรม“ให้เลือด ให้ชีวิต” รับบริจาคโลหิตจากประชาชน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารจาก บมจ.ไทยออยล์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี”

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ

ปลัดกระทรวงสาธาณสุข กล่าวถึงการพัฒนาห้องแล็บตรวจหาเชื้อไวรัสอู่ฮั่นเพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ จัดทำวารสาร “เพื่อนพึ่งพา” ฉบับปฐมฤกษ์

สนง.จัดหารายได้  จัดกิจกรรมการออมเพื่อการให้

สนง.จัดหารายได้ จัดกิจกรรมการออมเพื่อการให้

สนง.จัดหารายได้ ร่วมกับ รร.วัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม CharityKid’s club – การออมเพื่อการให้

งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

ประธานชมรมมวยอีสาน และนายกสโมสรไลออนส์มหาสารคาม ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็กด้อยโอกาส

2 มุมมองแพทย์ “ใช้ยาต้านเอดส์” รักษาโคโรนาไวรัสได้ผลหรือไม่?

2 มุมมองแพทย์ “ใช้ยาต้านเอดส์” รักษาโคโรนาไวรัสได้ผลหรือไม่?

2 มุมมองแพทย์ “ใช้ยาต้านเอดส์” รักษาโคโรนาไวรัสได้ผลหรือไม่?

Go Top