ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานยุวกาชาด”

พินิจ-พิจารณ์ กสศ.

พินิจ-พิจารณ์ กสศ.

พินิจ-พิจารณ์ กสศ.

บทความเรื่อง “โควิด-19”

บทความเรื่อง “โควิด-19”

บทความเรื่อง “โควิด-19”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ผ่านการคัดเลือกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “การตรวจสุขภาพประจำปี 2563”

บทความเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

บทความเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

บทความเรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

บทความเรื่อง “Oxford Street ลอนดอน”

บทความเรื่อง “Oxford Street ลอนดอน”

บทความเรื่อง “Oxford Street ลอนดอน”

บทความ เรื่อง “ย่ำกรุงลอนดอนช่วงคริสต์มาส”

บทความ เรื่อง “ย่ำกรุงลอนดอนช่วงคริสต์มาส”

บทความ เรื่อง “ย่ำกรุงลอนดอนช่วงคริสต์มาส”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “TG บินตรง Sendai”

เยาวชนดีเด่นด้านยุวกาชาดกาชาด

เยาวชนดีเด่นด้านยุวกาชาดกาชาด

เมย์-ปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย เยาวชนดีเด่น ที่ทำงานด้านอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

บทความเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โดยสภากาชาดไทย

Go Top