ข่าวประชาสัมพันธ์ March 31, 2021

สภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน”

สภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน”

เอ็ม บี เค ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาฯ และสภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน” ณ ลานพญาไท ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

“งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54”

“งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54”

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปีใน “งานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54” ในวันที่ 27-29 มี.ค.64 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 มหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

รายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในเขต ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย

ผวจ.กาฬสินธุ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ที่ ต.ห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร

ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “ชูธรรมนำชีวิต” ณ วัดดอนมะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที

สภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน”

สภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน”

เอ็ม บี เค ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาฯ และสภากาชาดไทย จัดงาน “เทศกาลดนตรี มาร้อง เล่น เต้น กัน” ณ ลานพญาไท ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงานออกร้านคณะภริยาฑูต ครั้งที่ 54 มหกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

งานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 ในบริเวณงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดประจำปี 2564 จ.อุตรดิตถ์

Go Top