ข่าวประชาสัมพันธ์ “Bangkok Post”

Betagro Group continues the BETAGRO #recover19 project to support Covid-19 vaccine research

Betagro Group continues the BETAGRO #recover19 project to support Covid-19 vaccine research

Betagro Group continues the BETAGRO #recover19 project to support Covid-19 vaccine research

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

Chula to develop cheap Covid-19 diagnostics

Chula to develop cheap Covid-19 diagnostics

Chula to develop cheap Covid-19 diagnostics

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

Call for plasma from recovered victims

Call for plasma from recovered victims

Call for plasma from recovered victims

Blood donation required

Blood donation required

Blood donation required

บทความเรื่อง A LITTLE HELP

บทความเรื่อง A LITTLE HELP

บทความเรื่อง A LITTLE HELP

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ จากบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จํากัด ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

Go Top