ข่าวประชาสัมพันธ์ “Bangkok Post”

Bill Bensley’s Art up for Auction Again

Bill Bensley’s Art up for Auction Again

Bill Bensley’s Art up for Auction Again

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ART RELIEF FOR COVID-19

ART RELIEF FOR COVID-19

ART RELIEF FOR COVID-19

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน

นพ.พิชิต ศิริวรรณ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ณ ชุมชนวัดคลองเตย และสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

“ Blood Challenge Campaign For Blood Donation”

“ Blood Challenge Campaign For Blood Donation”

“ Blood Challenge Campaign For Blood Donation”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่”

บมจ. บัตรกรุงไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่” ณ อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33

รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95

รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก บจก. มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อจัดสรรไปยัง รพ.หรือพื้นที่ขาดแคลน

มอบเงินบริจาค

มอบเงินบริจาค

บจก. เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์จากผู้แทน บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Blood Supplies Wat critical level”

Blood Supplies Wat critical level”

Blood Supplies Wat critical level”

Go Top