ข่าวประชาสัมพันธ์ “ไทยรัฐ”

รับมอบตู้เย็น Mitsubishi LX Grande  ให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบตู้เย็น Mitsubishi LX Grande ให้ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบตู้เย็น Mitsubishi LX Grande จาก ตัวแทน บจก. กันยงอีเลคทริก ให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก สมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก สมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จาก สมาคมนามธารี สังคัต แห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

“รู้สักนิด ก่อนคิดบริจาคร่างกาย-อวัยวะ”

“รู้สักนิด ก่อนคิดบริจาคร่างกาย-อวัยวะ”

“รู้สักนิด ก่อนคิดบริจาคร่างกาย-อวัยวะ”

รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

รับมอบเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ตัวแทนคณะนักศึกษา วปอ.2546 เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋องและเครื่องวัดความดันโลหิต

รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋องและเครื่องวัดความดันโลหิต

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋อง และเครื่องวัดความดันโลหิต จาก นายพงศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ตัวแทนคณะนักศึกษา วปอ.2546 เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จัดแคมแปญ “ให้เลือด ให้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19”

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จัดแคมแปญ “ให้เลือด ให้ชีวิต ฝ่าวิกฤติโควิด-19”

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จัดแคมแปญ “ให้เลือด ให้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19” เชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และทีมอาสาสมัครที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนลูกค้า กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจในเครือ บจก. ซินเน็ค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ เพื่อสนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศอินเดีย

Go Top