ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิเพื่อนพึง(ภาฯ)”

งาน“รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3

งาน“รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3

พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเปิดงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3 ในการนี้ นายพรชัย มงคลวนิช ที่ปรึกษาสมาคมนิยมไทย ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พายามยาก สภากาชาดไทย

พิธีบวงสรวงการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564

พิธีบวงสรวงการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ร่วมเป็นประธานจัดพิธีบวงสรวงการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

ร่วมถวายพระพร

ร่วมถวายพระพร

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

วางพานพุ่มถวาย รัชกาลที่ 9

วางพานพุ่มถวาย รัชกาลที่ 9

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย วางพานพุ่มถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9

ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564”

ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564”

ลุลา-กันยารัตน์ ศิลปินแกรมมี่ ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตา

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เจ้าฟ้าผู้ทรงใช้ความรู้ขจัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้ารับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร วันที่ 3 ธันวาคม 2564

Go Top